20767C Curs SQL – Implementing a SQL Data Warehouse

Acest curs de cinci zile oferă studenților cunoștințele și abilitățile necesare furnizarii unei baze de date Microsoft SQL Server. Cursul acoperă notiuni de SQL Server on prem și în cloud (Azure) legate atat de instalarea de la zero cat și de migrarea de la o instalare existentă.

Inscrie-te folosind formularul de mai jos!
Contacteaza-ne daca ai nevoie de mai multe informatii
0728 ADVICE sau office@itadviser.ro
  • Pret 699€
  • Durata 5 zile
  • Nivel 300
  • Cursanti 10
  • Limba curs Engleza/Romana
  • Examen 70-767
  • Certificare MCP, MCSA

Detalii curs SQL - Implementing a SQL Data Warehouse

Profilul publicului

Publicul principal pentru acest curs este compus din profesioniștii IT cu rol de dezvoltatori de aplicatii BI. In cadrul cursului se va pune accent pe crearea de soluții de BI, inclusiv implementarea datelor intr-un Warehouse, ETL și curățarea datelor.

La finalizarea cursului

După finalizarea acestui curs, veti putea sa:

Descrieți elementele cheie ale unei soluții de stocare a datelor
Descrieți principalele considerente hardware pentru construirea unui depozit de date
Implementați un design logic pentru un depozit de date
Implementați un design fizic pentru un depozit de date
Creați indexuri de columnstore
Implementati unui depozit de date SQL Azure
Descrieți caracteristicile cheie ale SSIS
Implementați un flux de date utilizând SSIS
Implementați fluxul de control folosind sarcini și constrângeri de prioritate
Creați pachete dinamice care să includă variabile și parametri
Debug pachete SSIS
Descrieți considerentele pentru implementarea unei soluții ETL
Implementați servicii de calitate a datelor
Implementați un model Master Data Services
Descrieți cum puteți utiliza componente personalizate pentru a extinde SSIS
Implementați proiecte SSIS
Descrieți scenarii BI

Modulul 1: Introducere în depozitarea datelor

Acest modul descrie conceptele depozitului de date și considerarea arhitecturii.

Lecții

Prezentare generală a depozitării datelor
Considerații pentru o soluție de depozitare a datelor
Laborator: explorarea unei soluții de depozitare a datelor

Explorarea surselor de date
Explorarea unui proces ETL
Explorarea unui depozit de date

După finalizarea acestui modul, veți putea sa:

Descrieți elementele cheie ale unei soluții de stocare a datelor
Descrieți considerentele cheie pentru o soluție de stocare a datelor

Modulul 2: Planificarea infrastructurii depozitului de date

Acest modul descrie principalele considerente hardware pentru construirea unui depozit de date.

Lecții

Considerații pentru infrastructura depozitului de date.
Planificarea hardware-ului depozitului de date.
Laborator: Planificarea infrastructurii depozitului de date

Planificarea hardware-ului depozitului de date

După finalizarea acestui modul, veți putea sa:

Descrieți principalele considerente hardware pentru construirea unui depozit de date
Explicați cum se utilizează arhitecturi de referință și aparate de depozit de date pentru a crea un depozit de date

Modulul 3: Proiectarea și implementarea unui depozit de date

Acest modul descrie modul în care proiectați și implementați o schemă pentru un depozit de date.

Lecții

Proiectarea tabelelor de dimensiuni
Proiectarea tabelelor de fapt
Proiectare fizică pentru un depozit de date
Laborator: Implementarea unei scheme de depozitare a datelor

Implementarea unei scheme de stele
Implementarea unei scheme de fulgi de zăpadă
Implementarea unui tabel cu dimensiuni temporale

După finalizarea acestui modul, veți putea sa:

Implementați un design logic pentru un depozit de date
Implementați un design fizic pentru un depozit de date

Modulul 4: Indici de coloană

Acest modul introduce indexuri Columnstore.

Lecții

Introducere în indexuri Columnstore
Crearea indexurilor de coloană
Lucrul cu indexuri de coloană
Laborator: Utilizarea indexurilor Columnstore

Creați un index Columnstore în tabelul FactProductInventory
Creați un index Columnstore în tabelul FactInternetSales
Creați o tabelă Columnstore optimizată de memorie

După finalizarea acestui modul, veți putea sa:

Creați indexuri Columnstore
Lucrați cu indexuri de coloană

Modulul 5: Implementarea unui Azure SQL Data Warehouse

Acest modul descrie Azure SQL Data Warehouse și modul de implementare a acestora.

Lecții

Avantajele Azure SQL Data Warehouse
Implementarea unui depozit de date SQL Azure
Dezvoltarea unui depozit de date SQL Azure
Migrarea către un depozit de date Azure SQ
Copierea datelor cu fabrica de date Azure
Laborator: Implementarea unui Azure SQL Data Warehouse

Creați o bază de date de depozit de date Azure SQL
Migrați la o bază de date a depozitului de date Azure SQL
Copiați datele în fabrica de date Azure

După finalizarea acestui modul, veți putea sa:

Descrieți avantajele Azure SQL Data Warehouse
Implementați un Azure SQL Data Warehouse
Descrieți considerentele pentru dezvoltarea unui depozit de date SQL Azure
Plan de migrare la Azure SQL Data Warehouse

Modulul 6: Crearea unei soluții ETL

La sfârșitul acestui modul veți putea implementa fluxul de date într-un pachet SSIS.

Lecții

Introducere în ETL cu SSIS
Explorarea datelor sursă
Implementarea fluxului de date
Laborator: Implementarea fluxului de date într-un pachet SSIS

Explorarea datelor sursă
Transferul datelor utilizând o sarcină de rând de date
Utilizarea componentelor de transformare într-un rând de date

După finalizarea acestui modul, veți putea sa:

Descrieti ETL cu SSIS
Explorați datele sursă
Implementați un flux de date

Modulul 7: Implementarea fluxului de control într-un pachet SSIS

Acest modul descrie implementarea fluxului de control într-un pachet SSIS.

Lecții

Introducere în fluxul de control
Crearea de pachete dinamice
Utilizarea containerelor
Gestionarea coerenței.
Laborator: Implementarea fluxului de control într-un pachet SSIS

Utilizarea sarcinilor și a priorității într-un flux de control
Utilizarea variabilelor și a parametrilor
Folosind containere
Laborator: folosirea tranzacțiilor și a punctelor de verificare

Utilizarea tranzacțiilor
Utilizarea punctelor de control
După finalizarea acestui modul, veți putea:

Descrieți fluxul de control
Creați pachete dinamice
Folosiți containere

Modulul 8: Debugging și soluționare de probleme a pachetelor SSIS

Acest modul descrie modul de depanare și depanare a pachetelor SSIS.

Lecții

Debugarea unui pachet SSIS
Logarea evenimentelor pachet SSIS
Gestionarea erorilor într-un pachet SSIS
Laborator: depanare și soluționare de probleme a unui pachet SSIS

Debugarea unui pachet SSIS
Jurnalizarea executării pachetului SSIS
Implementarea unui instrument de gestionare a evenimentelor
Gestionarea erorilor în fluxul de date
După finalizarea acestui modul, veți putea:

Debugati un pachet SSIS
Jurnalizați pachetele SSIS
Gestionează erorile dintr-un pachet SSIS

Modulul 9: Implementarea unei soluții de extragere a datelor

Acest modul descrie modul de implementare a unei soluții SSIS care acceptă încărcări DW incrementale și schimbarea datelor.

Lecții

Introducere în ETL incremental
Extragerea datelor modificate
Se încarcă datele modificate
Tabele temporale
Laborator: Extragerea datelor modificate

Utilizarea unei coloane datetime pentru extragerea treptată a datelor
Folosind captarea datelor de schimbare
Utilizarea activității de control CDC
Utilizarea urmăririi modificărilor
Laborator: încărcarea unui depozit de date

Încărcarea datelor din tabelele de ieșire CDC
Utilizarea unei transformări de căutare pentru a insera sau actualiza datele de dimensiuni
Implementarea unei dimensiuni care se schimbă lent
Utilizarea instrucțiunii de îmbinare

După finalizarea acestui modul, veți putea sa:

Descrieți ETL incremental
Extrageți date modificate
Încărcați datele modificate
Descrieți tabele temporale

Modulul 10: Aplicarea calității datelor

Acest modul descrie cum să implementați curățarea datelor utilizând serviciile Microsoft Quality Quality.

Lecții

Introducere în calitatea datelor
Utilizarea serviciilor de calitate a datelor pentru curățarea datelor
Utilizarea serviciilor de calitate a datelor pentru a potrivi datele
Laborator: curățarea datelor

Crearea unei baze de cunoștințe DQS
Utilizarea unui proiect DQS pentru curățarea datelor
Utilizarea DQS într-un pachet SSIS
Laborator: Deplicarea datelor

Crearea unei politici de potrivire
Utilizarea unui proiect DS pentru a se potrivi cu datele

După finalizarea acestui modul, veți putea sa:

Descrieți serviciile de calitate a datelor
Curățați datele utilizând servicii de calitate a datelor
Potriviți datele utilizând servicii de calitate a datelor
Deplicați datele utilizând servicii de calitate a datelor

Modulul 11: Utilizarea serviciilor de date master

Acest modul descrie modul de implementare a serviciilor de date master pentru a impune integritatea datelor la sursă.

Lecții

Introducere în Master Data Services
Implementarea unui model principal de servicii de date
Ierarhiile și colecțiile
Crearea unui hub de date master
Laborator: implementarea Master Data Services

Crearea unui model de servicii de date master
Utilizarea suplimentului serviciilor de date master pentru Excel
Aplicarea regulilor de afaceri
Încărcarea datelor într-un model
Consumarea de date despre serviciile de master

După finalizarea acestui modul, veți putea sa:

Descrieți conceptele cheie ale serviciilor de date master
Implementați un model de serviciu de date master
Gestionați datele master
Creați un hub de date master

Modulul 12: Extinderea serviciilor de integrare SQL Server (SSIS) Acest modul descrie modul de extindere a SSIS cu scripturi și componente personalizate.

Lecții

Utilizarea scripturilor în SSIS
Utilizarea componentelor personalizate în SSIS
Laborator: folosind scripturi

Utilizarea unei sarcini de script

După finalizarea acestui modul, veți putea sa:

Utilizați componente personalizate în SSIS
Utilizați scripturile în SSIS

Modulul 13: Implementarea și configurarea pachetelor SSIS

Acest modul descrie modul de implementare și configurare a pachetelor SSIS.

Lecții

Prezentare generală a implementării SSIS
Implementarea proiectelor SSIS
Planificarea executării pachetelor SSIS
Laborator: implementarea și configurarea pachetelor SSIS

Crearea unui catalog SSIS
Implementarea unui proiect SSIS
Crearea de medii pentru o soluție SSIS
Rularea unui pachet SSIS în studioul de management al serverului SQL
Planificarea pachetelor SSIS cu agentul server SQL

După finalizarea acestui modul, veți putea sa:

Descrieți o implementare SSIS
Implementați un pachet SSIS
Planificați execuția pachetului SSIS
Modulul 14: Consumarea datelor într-un depozit de date

Acest modul descrie modul de depanare și depanare a pachetelor SSIS.

Lecții

Introducere în Business Intelligence
O introducere în analiza datelor
Introducere în raportare
Analiza datelor cu Azure SQL Data Warehouse
Laborator: folosirea unui depozit de date

Explorarea unui raport privind serviciile de raportare
Explorarea unui manual de lucru PowerPivot
Explorarea unui raport privind vizualizarea puterii

După finalizarea acestui modul, veți putea sa:

Descrieți informații de afaceri la nivel înalt
Afișați o înțelegere a raportării
Arătați o înțelegere a analizei datelor
Analizați datele cu depozitul de date SQL Azure

    Call Now Button