20764C Curs administrare infrastructura baza de date SQL – Administering a SQL Database Infrastructure

Acest curs de cinci zile oferă profesionistilor IT cunoștințele necesare administrarii unei infrastructuri de baze de date SQL Server. În plus, este util si dezvoltatorilor de aplicații ce folosesc baze de date SQL Server.

Inscrie-te folosind formularul de mai jos!
Contacteaza-ne daca ai nevoie de mai multe informatii
0728 ADVICE sau office@itadviser.ro
  • Pret 699€
  • Durata 5 zile
  • Nivel 300
  • Cursanti 10
  • Limba curs Engleza/Romana
  • Examen 70-764
  • Certificare MCP, MCSA

Detalii curs administrare infrastructura baza de date SQL - Administering a SQL Database Infrastructure

Profilul participantilor

Publicul principal al acestui curs este reprezentat de persoanele care administrează și întrețin baze de date SQL Server.  O alta categorie de public este cea a persoanelor care dezvoltă aplicații ce livrează conținut din bazele de date SQL Server.

La finalizarea cursului

După finalizarea acestui curs, studenții vor putea:

Autentifica și autoriza utilizatorii
Aloca roluri pentru server și baza de date
Autoriza utilizatorii să acceseze resurse
Proteja datele cu criptare și audit
Descrie modelele de recuperare și strategiile de rezervă
Face backup unei baze de date SQL Server
Restaurara baze de date SQL Server
Automatiza gestionarea bazelor de date
Configura securitatea pentru agentul SQL Server
Gestiona alertele și notificările
Gestiona SQL Server folosind PowerShell
Urmări accesul la SQL Server
Monitoriza o infrastructură SQL Server
Depana o nfrastructura SQL Server
Importa și exporta de date.

Modulul 1: Autentificarea și autorizarea utilizatorilor

Acest modul acoperă modele de securitate SQL Server, autentificări și utilizatori.

Lecții

Autentificarea conexiunilor la SQL Server
Autorizarea autentificărilor pentru accesarea bazelor de date
Autorizarea pe servere
Baze de date conținute parțial
Laborator: autentificarea utilizatorilor

După finalizarea acestui modul, veți putea sa:

Descrieți securitatea la nivel de server
Descrieți securitatea nivelului bazei de date
Descrieți autentificarea multi-server
Descrieți baze de date parțial conținute

Modulul 2: Alocarea rolurilor serverului și bazei de date

Acest modul acoperă roluri de server fixe, roluri de server definite de utilizator, roluri de bază de date fixe și roluri de baze de date definite de utilizator.

Lecții

Lucrul cu rolurile serverului
Lucrul cu rolurile bazei de date fixe
Crearea rolurilor bazei de date definite de utilizator
Laborator: Alocarea rolurilor serverului și bazei de date

După finalizarea acestui modul, veți sti sa:

Descrieți rolurile serverului
Descrieți rolurile de bază de date fixe
Descrieți rolurile bazei de date definite de utilizatori

Modulul 3: Autorizarea utilizatorilor să acceseze resurse

Acest modul acoperă permisiunile și alocarea permisiunilor.

Lecții

Autorizarea accesului utilizatorului la obiecte
Autorizarea utilizatorilor să execute cod
Configurarea permisiunilor la nivel de schemă
Laborator: autorizarea utilizatorilor să acceseze resurse

După finalizarea acestui modul, veți putea sa:

Descrieți modul de autorizare a accesului utilizatorului la obiecte
Descrieți cum să autorizați utilizatorii să execute cod
Descrieți cum puteți configura permisiunile la nivel de schemă
Modulul 4: Protejarea datelor cu criptare și audit

Acest modul acoperă Auditul SQL Server.

Lecții

Opțiuni pentru verificarea accesului la date în SQL Server
Implementarea auditului SQL Server
Gestionarea auditului SQL Server
Protejarea datelor cu criptare
Laborator: folosirea auditului și criptarea

După finalizarea acestui modul, veți putea sa:

Descrieți opțiunile pentru auditul accesului la date.
Implementați auditul SQL Server.
Gestionați auditul SQL Server.
Descrieți modul de utilizare a evenimentelor de audit personalizate.
Implementați criptarea

Modulul 5: Modele de recuperare SQL Server

Acest modul descrie conceptul de jurnal de tranzacții și modele de recuperare SQL Server. De asemenea, introduce diferitele strategii de rezervă disponibile cu SQL Server.

Lecții

Strategii de backup
Înțelegerea autentificării tranzacțiilor SQL Server
Planificarea unei strategii de backup SQL Server
Laborator: Înțelegerea modelelor de recuperare SQL Server

După finalizarea acestui modul, veți putea:

Descrieți diferitele strategii de rezervă.
Descrieți cum funcționează jurnalele de tranzacții ale bazelor de date.
Planificați o strategie de backup SQL Server.

Modulul 6: Backup de baze de date SQL Server

Acest modul descrie Backup SQL Server și tipurile de backup

Lecții

Copie de rezervă a bazelor de date și a jurnalelor de tranzacții
Gestionarea copiilor de rezervă ale bazei de date
Lucrul cu opțiuni de rezervă
Laborator: Backup de baze de date SQL Server

După finalizarea acestui modul, veți putea sa:

Efectuați copii de rezervă ale bazelor de date SQL Server și ale jurnalelor de tranzacții.
Gestionați copiile de rezervă ale bazei de date.
Descrieți opțiunile de rezervă avansate.
Descrieți cum să faceți backup la Azure Windows Blob Store.

Modulul 7: Restaurarea bazelor de date SQL Server

Acest modul descrie restaurarea bazelor de date.

Lecții

Înțelegerea procesului de restaurare
Restaurarea bazelor de date
Lucrul cu recuperarea la timp
Restaurarea bazelor de date a sistemului și a fișierelor individuale
Laborator: restaurarea bazelor de date de utilizatori SQL Server

După finalizarea acestui modul, veți putea sa:

Explicați procesul de restaurare a bazei de date.
Descrieți conceptul de recuperare în timp.
Descrieți conceptele avansate de restaurare.

Modulul 8: Automatizarea gestionării SQL Server

Acest modul descrie modul de utilizare a SQL Server Agent pentru automatizare. De asemenea, explică avantajele utilizării serverelor principal și servere-țintă pentru a centraliza administrarea automatizării.

Lecții

Automatizarea managementului SQL Server
Lucrul cu agentul SQL Server
Gestionarea lucrărilor de agent SQL Server
Management multi-server
Laborator: automatizarea gestionării SQL Server

După finalizarea acestui modul, veți putea sa:

Descrieți metodele de automatizare a SQL Server Management.
Configurați lucrările, tipurile de trepte de job și programările.
Gestionați joburile SQL Server Agent.
Configurați serverele master și țintă.

Modulul 9: Configurarea securității pentru SQL Server Agent

Acest modul descrie considerentele pentru securitatea agentului SQL Server, inclusiv conturile proxy și datele de acreditare.

Lecții

Înțelegerea securității agentului SQL Server
Configurarea acreditărilor
Configurarea conturilor proxy
Laborator: Configurarea securității pentru SQL Server Agent

După finalizarea acestui modul, veți putea sa:

Descrieți contextul de securitate pentru lucrările SQL Server Agent.
Configurați datele de acreditare.
Configurați conturile proxy.
Modulul 10: Monitorizarea SQL Server cu alerte și notificări

Acest modul acoperă configurația e-mailului de date, alerte și notificări.

Lecții

Configurarea e-mailului bazei de date
Monitorizarea erorilor SQL Server
Configurarea operatorilor, alertelor și notificărilor
Alerte în baza de date SQL Azure
Laborator: Monitorizarea SQL Server cu alerte și notificări

După finalizarea acestui modul, veți putea sa:

Configurați e-mailul bazei de date.
Monitorizați erorile SQL Server.
Configurați operatorii, alertele și notificările.

Modulul 11: Introducere în gestionarea SQL Server utilizând PowerShell

Acest modul introduce PowerShell pentru SQL Server.

Lecții

Configurați SQL Server folosind PowerShell
Administrați SQL Server folosind PowerShell
Mențineți mediul SQL Server folosind PowerShell
Gestionarea bazelor de date Azure SQL Server utilizând PowerShell
Laborator: Administrarea SQL Server folosind PowerShell

După finalizarea acestui modul, veți putea sa:

Configurați SQL Server folosind PowerShell
Gestionați administrarea SQL Server de zi cu zi cu PowerShell
Mențineți mediul SQL Server folosind PowerShell.

Modulul 12: Urmărirea accesului la SQL Server

Acest modul descrie cum să utilizați procedurile stocate SQL Profiler și SQL Trace pentru a capta informații despre SQL Server. Modulul descrie, de asemenea, cum să folosiți Replay Distribuit pentru a capta informații de urmărire de pe mai multe servere și cum să monitorizați blocarea.

Lecții

Captarea activității cu ajutorul profilului SQL Server
Îmbunătățirea performanței cu consilierul de tuning al bazei de date
Lucrul cu opțiuni de urmărire
Redare distribuită
Monitorizarea încuietorilor
Laborator: urmărirea accesului la SQL Server

După finalizarea acestui modul, veți putea sa:

Configurați urmele SQL Profiler și examinați urmele capturate.
Utilizați consilierul de tuning al bazei de date.
Înțelegeți conceptele avansate de urmărire SQL Server.
Folosiți redare distribuită.
Blocarea monitorului.

Modulul 13: Monitorizarea SQL Server

Acest modul explică modul de utilizare a vizualizărilor de gestionare distribuită pentru a monitoriza SQL Server. De asemenea, descrie configurația colectării de date și utilitatea SQL Server.

Lecții

Activitate de monitorizare
Captarea și gestionarea datelor de performanță
Analiza datelor de performanță colectate
Utilitatea SQL Server
Laborator: Monitorizarea SQL Server

După finalizarea acestui modul, veți putea sa:

Monitorizați activitatea în SQL Server
Configurați colectarea datelor.
Vizualizați rapoarte din colectarea de date.
Configurați o utilitate SQL Server (UCP)
Modulul 14: Depanarea SQL Server

Acest modul explică metodologia de depanare SQL Server și discută problemele cele mai frecvente care pot apărea atunci când lucrați cu sisteme SQL Server.

Lecții

Metodologia de depanare a SQL Server
Rezolvarea problemelor legate de servicii
Rezolvarea problemelor de conectare și conectare
Depanarea problemelor comune
Laborator: soluționarea problemelor comune

După finalizarea acestui modul, veți putea sa:

Explicați metodologia de depanare SQL Server.
Rezolvați problemele legate de servicii.
Rezolvați probleme de conectare și conectare

Modulul 15: Import și export de date

Acest modul acoperă utilizarea vrăjitorilor de import / export și explică modul în care acestea se raportează la SSIS. Modulul introduce de asemenea BCP și BULK INSERT.

Lecții

Transferul datelor către / de la SQL Server
Importul și exportul datelor din tabel
Utilizarea BCP și BULK INSERT pentru a importa date
Implementarea și modernizarea aplicațiilor cu nivel de date
Laborator: import și export de date

După finalizarea acestui modul, veți putea sa:

Transferati date.
Importați și exportați datele tabelului.
Utilizați BCP și BULK INSERT pentru a importa date.
Utilizați DAC-urile pentru a importa și exporta aplicații de baze de date.

    Call Now Button