20761C Curs Interogari SQL Server – Querying Data with Transact SQL

Scopul principal al acestui curs de 5 zile este de a oferi participantilor o bună înţelegere a limbajului de interogari Transact SQL care este utilizat in multe situatii: interogari de date, administrarea bazelor de date, dezvoltarea de aplicatii, Business Intelligence.

Ca atare, publicul ţintă este format din profesionişti si administratori de baze de date, dezvoltatori BI, dezvoltatori de aplicaţii dar si din useri care au nevoie sa interogheze o baza de date: marketing, vanzari, contabilitate, juridic.

Limbajul Transact SQL se bazeaza pe standardul ANSI SQL, asadar notiunile invatate in acest curs se pot aplica si in lucrul cu alte baze de date relationale.

Inscrie-te folosind formularul de mai jos!
Contacteaza-ne daca ai nevoie de mai multe informatii
0728 ADVICE sau office@itadviser.ro
  • Pret 749€
  • Durata 5 zile
  • Nivel 300
  • Cursanti 10
  • Limba curs Engleza/Romana
  • Examen 70-761
  • Certificare MCP, MCSA

Detalii curs Interogari SQL Server – Querying Data with Transact SQL

După finalizarea acestui curs de interogari Microsoft SQL Server, participantii vor putea:

• Descrie arhitectura de bază şi concepte de Microsoft SQL Server.
• Înţelege asemănările şi diferenţele între Transact SQL şi alte limbaje.
• Scrie interogări de selectare. (SELECT FROM)
• Realiza interogari de tabele multiple (JOIN)
• Sortara si filtrara date (SORT BY, WHERE)
• Descrie utilizarea de tipuri de date în SQL Server.
• Modifica datele utilizând Transact SQL (UPDATE, INSERT, DELETE)
• Folosi funcţii predefinite.
• Grupa date, agregari (GROUP BY, HAVING)
• Utiliza subinterogări.
• Utiliza expresii de tabela (CTE, VIEW, tabele derivate, functii)
• Utiliza operatori de deturi de date (UNION, EXCEPT, INTERSECT).
• Utiliza ferestre de date: RANK, OFFSET şi funcţii de agregare.
• Pune în aplicare pivotarea şi gruparea de seturi.
• Executa proceduri stocate.
• Programa cu Transact SQL.
• Tratarea erorilor (TRY CATCH).
• Pune în aplicare tranzacţii (BEGIN TRANSACTION)

Pentru inscrierea la acest curs nu este necesar sa aveti deja experienta in lucrul cu  Microsoft SQL Server, trainerul se va asigura ca toti cursantii au inteles conceptul de „baze de date relationale”. Acest curs se adreseaza atat celor care nu au mai lucrat cu interogari SQL dar si cursantilor avansati care vor primi raspunsuri clare pentru intrebari si situatii specifice, intalnite de acestia in practica zilnica.

De retinut este si faptul ca in cadrul acestui curs, trainerul pregateste si prezinta intotdeauna si alte subiecte complementare acestei teme, care nu sunt incluse in programa standard, cum ar fi: notiuni de stocare a datelor si optimizare a interogarilor (clustered index, nonclustered index, columnstore indexes, planuri de executie, statistici.

Modulul 1: Introducere în Microsoft SQL Server

Pe parcursul acestui modul veti face cunostinta cu  versiunile SQL Server, inclusiv versiunile cloud și veti invata despre modul de conectare la SQL Server folosind SQL Server Management Studio.

Lecții:
Arhitectura de bază a SQL Server
Ediții și versiuni SQL Server
Noțiuni introductive cu SQL Server Management Studio
Laborator: Lucrul cu instrumentele SQL Server
Lucrul cu SQL Server Management Studio
Crearea și organizarea scripturilor T-SQL
Utilizarea cărților online

După finalizarea acestui modul, veți putea sa:

Descrieți baze de date relaționale și interogări Transact-SQL.

Descrieți edițiile și versiunile on-premise și pe bază de cloud ale SQL Server.

Descrieți cum să utilizați SQL Server Management Studio (SSMS) pentru a vă conecta la o instanță a SQL Server, explorați bazele de date conținute în instanță și lucrați cu fișiere script care conțin interogări T-SQL.

Modulul 2: Introducere în interogare T-SQL
Acest modul descrie elementele T-SQL și rolul lor în interogările de scriere. Descrie utilizarea seturilor în SQL Server. Descrie utilizarea logicii predicatului în SQL Server. Descrie ordinea logică a operațiilor din instrucțiunile SELECT.

Lecții:
Introducerea T-SQL
Seturi de înțelegere
Înțelegerea logicii predicate
Înțelegerea ordinii logice a operațiunilor în declarațiile SELECT
Laborator: Introducere în interogare T-SQL
Executarea declarațiilor de bază SELECT
Executarea interogărilor care filtrează datele folosind predicate
Executarea de interogări care sortează date folosind COMANDĂ BY

După finalizarea acestui modul, veți putea sa:

Descrieți rolul T-SQL în scrierea instrucțiunilor SELECT.

Descrieți elementele limbajului T-SQL și care elemente vor fi utile pentru scrierea întrebărilor.

Descrieți conceptele teoriei de seturi, una dintre bazele matematice ale bazelor de date relaționale și pentru a vă ajuta să o aplicați la modul în care vă gândiți să interogați pe SQL Server

Descrieți logica predicatelor și examinați aplicația acesteia la interogarea SQL Server.

Explicați elementele unei declarații SELECT, delimitați ordinea în care sunt evaluate elementele și apoi aplicați această înțelegere la o abordare practică de scriere a interogărilor.

Modulul 3: Scrierea întrebărilor SELECT
Acest modul introduce elementele fundamentale ale instrucțiunii SELECT, concentrându-se pe interogări împotriva unui singur tabel.

Lecții:
Scrierea declarațiilor SELECT simple
Eliminarea duplicatelor cu DISTINCT
Folosind coloane și tabele
Scrierea expresiilor simple de caz
Laborator: Scrierea declarațiilor de bază SELECT
Scrierea declarațiilor SELECT simple
Eliminarea duplicatelor folosind DISTINCT
Folosind coloane și tabele
Utilizarea unei expresii simple CASE

După finalizarea acestui modul, veți putea sa:

Descrieți structura și formatul instrucțiunii SELECT, precum și îmbunătățiri care vor adăuga funcționalitate și lizibilitate la întrebările dvs.

Descrieți cum să eliminați duplicatele folosind clauza DISTINCT

Descrieți utilizarea de aliasuri de coloană și tabel

Înțelegeți și utilizați expresiile CASE

Modulul 4: interogarea mai multor tabele
Acest modul descrie cum se pot scrie interogări care combină date din mai multe surse din Microsoft SQL Server.

Lecții:
Înțelegerea unirilor
Întrebări cu uniri interni
Întrebări cu aderentele exterioare
Întrebarea cu legăturile încrucișate și auto-îmbinări
Laborator: interogarea mai multor tabele
Scrierea întrebărilor care utilizează aderari interioare
Scrierea de interogări care utilizează uniri interioare cu mai multe tabele
Intrebari de scriere care folosesc Self-Joins
Scrieri de întrebări care utilizează aderari exterioare
Întrebări de scriere care folosesc uniri încrucișate

După finalizarea acestui modul, veți putea sa:

Explicați elementele fundamentale ale unirilor în SQL Server

Scrie interogări de unire interioară

Scrieți interogări care utilizează îmbinări exterioare

Utilizați tipuri suplimentare de îmbinare

Modulul 5: Sortarea și filtrarea datelor
Acest modul descrie modul de implementare a sortării și filtrării.

Lecții:
Sortarea datelor
Filtrarea datelor cu predicate
Filtrarea datelor cu TOP și OFFSET-FETCH
Lucrul cu valori necunoscute
Laborator: Sortarea și filtrarea datelor
Scrierea întrebărilor care filtrează datele folosind o clauză WHERE
Scrierea întrebărilor care sortează datele folosind o clauză ORDINARE
Scrierea întrebărilor care filtrează datele utilizând opțiunea TOP
Scrieți interogări care filtrează datele folosind clauza OFFSET-FETCH

După finalizarea acestui modul, veți putea sa:

Explicați cum să adăugați o clauză ORDER BY la întrebările dvs. pentru a controla ordinea rândurilor afișate în rezultatul interogării dvs.

Explicați cum să construiți clauze WHERE pentru a filtra rândurile care nu corespund predicatului.

Explicați cum să limitați intervalele de rânduri în clauza SELECT folosind o opțiune TOP.

Explicați cum să limitați intervalele de rânduri folosind opțiunea OFFSET-FETCH a unei clauze ORDER BY.

Explicați modul în care conturile logice cu trei valori pentru valori necunoscute și lipsă, modul în care SQL Server folosește NULL pentru a marca valorile lipsă și cum să testați NULL în interogări.

Modulul 6: Lucrul cu tipurile de date SQL Server
Acest modul introduce tipurile de date pe care le folosește SQL Server pentru stocarea datelor.

Lecții:
Introducerea tipurilor de date SQL Server
Lucrul cu datele despre caracter
Lucrul cu datele de dată și oră
Laborator: Lucrul cu tipurile de date SQL Server
Scrierea întrebărilor care returnează datele despre data și ora
Scrierea întrebărilor care utilizează funcțiile de dată și oră
Scrierea întrebărilor care returnează datele caracterului
Scrierea întrebărilor care returnează funcțiile personajelor

După finalizarea acestui modul, veți putea sa:

Explorați multe dintre tipurile de date pe care le utilizează SQL Server pentru a stoca date și modul în care tipurile de date sunt convertite între tipuri

Explicați tipurile de date bazate pe caractere SQL Server, cum funcționează comparațiile de caractere și unele funcții comune pe care le puteți găsi utile în interogările dvs.

Descrieți tipurile de date care sunt utilizate pentru a stoca date temporale, cum să introduceți datele și orele, astfel încât acestea să fie analizate corespunzător de SQL Server și cum să manipulați datele și orele cu funcții încorporate.

Modulul 7: Utilizarea DML pentru modificarea datelor
Acest modul descrie cum puteți crea interogări DML și de ce ați dori.

Lecții:
Adăugarea datelor la tabele
Modificarea și eliminarea datelor
Generarea valorilor automate ale coloanei
Laborator: Utilizarea DML pentru modificarea datelor
Inserarea înregistrărilor cu DML
Actualizarea și ștergerea înregistrărilor folosind DML
După finalizarea acestui modul, veți putea:

Folosiți instrucțiuni INSERT și SELECT INTO

Folosiți UPDATE, MERGE, Ștergeți și TRUNCATE.

Modulul 8: Utilizarea funcțiilor încorporate
Acest modul introduce unele dintre numeroasele funcții încorporate în SQL Server.

Lecții:
Scrierea întrebărilor cu funcții încorporate
Utilizarea funcțiilor de conversie
Utilizarea funcțiilor logice
Utilizarea funcțiilor pentru a lucra cu NULL
Laborator: Utilizarea funcțiilor încorporate
Scrierea întrebărilor care folosesc funcțiile de conversie
Scrierea întrebărilor care utilizează funcții logice
Scrierea întrebărilor care testează nulitatea

După finalizarea acestui modul, veți putea sa:

Descrieți tipurile de funcții furnizate de SQL Server, apoi concentrați-vă pe lucrul cu funcții scalare

Explicați cum să convertiți în mod explicit date între tipuri folosind mai multe funcții SQL Server

Descrieți modul de utilizare a funcțiilor logice care evaluează o expresie și returnează un rezultat scalar.

Descrieți funcțiile suplimentare pentru lucrul cu NULL

Modulul 9: Gruparea și agregarea datelor
Acest modul descrie modul de utilizare a funcțiilor agregate.

Lecții:
Utilizarea funcțiilor agregate
Utilizarea clauzei GROUP BY
Grupuri de filtrare cu HAVING
Laborator: Gruparea și agregarea datelor
Scrierea întrebărilor care folosesc clauza GROUP BY
Scrierea întrebărilor care utilizează funcții agregate
Scrierea întrebărilor care utilizează funcții distincte de agregare
Scrierea întrebărilor care filtrează grupurile cu clauza HAVING

După finalizarea acestui modul, veți putea sa:

Descrieți funcția de agregare încorporată în SQL Server și scrieți interogări folosind-o.

Scrieți interogări care separă rândurile folosind clauza GROUP BY.

Scrieți interogări care folosesc clauza HAVING pentru a filtra grupurile.

Modulul 10: Utilizarea Subventiilor
Acest modul descrie mai multe tipuri de solicitări și cum și când să le utilizăm.

Lecții:
Scrierea subînțelegerilor cu sine
Scrierea subînțelegerilor corelate
Folosirea Predicatului EXISTE cu Subîncheieri
Laborator: Utilizarea Subventiilor
Scrierea de întrebări care folosesc subîncărcări autonome
Scrierea de întrebări care utilizează subcheteruri scalare și cu rezultate multiple
Scrierea de întrebări care folosesc subînțelegeri corelate și o clauză EXISTE

După finalizarea acestui modul, veți putea sa:

Descrieți unde pot fi utilizate subcontracte într-o instrucțiune SELECT.

Scrieți interogări care utilizează subcheteruri corelate într-o instrucțiune SELECT

Scrieți interogări care folosesc predicate EXISTS într-o clauză WHERE pentru a testa existența rândurilor de calificare

Utilizați predicatul EXISTS pentru a verifica în mod eficient existența de rânduri într-o subcercare.

Modulul 11: Utilizarea expresiilor de tabel
Anterior în acest curs, ați aflat despre utilizarea subîncărcărilor ca expresie care a returnat rezultatele unei interogări de apeluri externe. La fel ca subîncărcările, expresiile de tabelă sunt expresii de interogare, dar expresiile de masă extind această idee permițându-vă să le numiți și să lucrați cu rezultatele lor, deoarece veți lucra cu date în orice tabel relațional valid. Microsoft SQL Server acceptă patru tipuri de expresii de tabel: tabele derivate, expresie tabelă comună (CTEs), vizualizări și funcții valorizate în tabelă în linie (TVF). În acest modul, veți învăța să lucrați cu aceste forme de expresii de tabel și să învățați cum să le utilizați pentru a ajuta la crearea unei abordări modulare pentru scrierea întrebărilor.

Lecții:
Utilizarea vizualizărilor
Utilizarea funcțiilor de tabel în linie
Utilizarea tabelelor derivate
Utilizarea expresiilor comune de tabel
Laborator: folosirea expresiilor de tabel
Scrierea întrebărilor care utilizează vizualizări
Scrierea întrebărilor care utilizează tabele derivate
Scrierea de întrebări care utilizează expresii comune de tabel (CTE)
Scrierea de întrebări care utilizează expresii valorizate în tabelă în linie (TVF)

După finalizarea acestui modul, veți putea sa:

Scrieți întrebări care returnează rezultate din vizualizări.

Utilizați instrucțiunea CREATE FUNCȚIE pentru a crea televizoare TV inline simple.

Scrieți interogări care creează și regăsesc rezultate din tabelele derivate.

Scrieți interogări care creează CTE și returnează rezultatele din expresia tabelului.

Modulul 13: Utilizarea funcțiilor Windows Ranking, Offset și Agregate
Acest modul descrie avantajele utilizării funcțiilor ferestrei. Limitați funcțiile ferestrei la rândurile definite într-o clauză OVER, inclusiv partiții și cadre. Scrieți interogări care utilizează funcțiile ferestrei pentru a opera pe o fereastră de rânduri și pentru a returna rezultate de clasificare, agregare și compensare.
Lecții:
Crearea Windows cu OVER
Explorarea funcțiilor ferestrei
Laborator: Utilizarea funcțiilor Windows Ranking, Offset și Agregate
Scrierea întrebărilor care utilizează funcții de clasare
Scrierea întrebărilor care utilizează funcții offset
Scrierea întrebărilor care utilizează funcțiile de agregare a ferestrei

După finalizarea acestui modul, veti putea sa:

Descrieți componentele T-SQL utilizate pentru a defini ferestrele și relațiile dintre ele.
Scrieți interogări care folosesc clauza OVER, cu partiționare, ordonare și încadrare pentru a defini ferestrele
Scrieți interogări care folosesc funcții de agregare a ferestrei.
Scrieți interogări care folosesc funcții de clasare a ferestrei.
Scrieți interogări care folosesc funcții de compensare a ferestrei
Modulul 14: Seturi de pivotare și grupare
Acest modul descrie interogări de scriere care setează rezultatele pivot și univot. Scrieți interogări care specifică mai multe grupări cu seturi de grupare

Lecții:
Scrierea întrebărilor cu PIVOT și UNPIVOT
Lucrul cu seturi de grupare
Laborator: seturi de pivotare și grupare
Scrierea întrebărilor care utilizează operatorul PIVOT
Scrierea întrebărilor care utilizează operatorul UNPIVOT
Scrierea întrebărilor care utilizează subcluzele GRUPUL SETURI CUBE și ROLLUP

După finalizarea acestui modul, veti putea sa:

Descrieți modul în care datele de pivotare pot fi utilizate în interogările T-SQL.
Scrieți interogări care pivotează datele de la rânduri la coloane utilizând operatorul PIVOT.
Scrieți interogări care anulează datele de la coloane înapoi la rânduri folosind operatorul UNPIVOT.
Scrieți interogări folosind subclauza GROUPING SETS.
Scrieți întrebări care folosesc ROLLUP ȘI CUBE.
Scrieți interogări care utilizează funcția GROUPING_ID.

Modulul 15: Executarea procedurilor stocate
Acest modul descrie cum să returnați rezultatele executând proceduri stocate. Treceți parametrii la proceduri. Creați proceduri simple stocate care încapsulează o instrucțiune SELECT. Construiți și executați SQL dinamic cu EXEC și sp_executesql.

Lecții:
Interogarea datelor cu proceduri stocate
Trecerea parametrilor la procedurile stocate
Crearea de proceduri stocate simple
Lucrul cu SQL dinamic
Laborator: Executarea procedurilor stocate
Utilizarea declarației EXECUTE pentru a invoca proceduri stocate
Trecerea parametrilor la procedurile stocate
Executarea procedurilor stocate de sistem

După finalizarea acestui modul, veti putea sa:

Descrieți procedurile stocate și utilizarea acestora.
Scrieți instrucțiuni T-SQL care execută proceduri stocate pentru a returna date.
Scrieți instrucțiuni EXECUTE care trec parametrii de intrare în procedurile stocate.
Scrieți loturi T-SQL care pregătesc parametrii de ieșire și execută procedurile stocate.
Utilizați instrucțiunea CREATE PROCEDURE pentru a scrie o procedură stocată.
Creați o procedură stocată care acceptă parametrii de intrare.
Descrieți modul în care T-SQL poate fi construit dinamic.
Scrieți interogări care folosesc SQL dinamic.

Modulul 16: Programare cu T-SQL
Acest modul descrie cum să îmbunătățiți codul T-SQL cu elemente de programare.

Lecții:
Elemente de programare T-SQL
Controlul fluxului de programe
Laborator: Programare cu T-SQL
Declararea variabilelor și delimitarea loturilor
Utilizarea elementelor de control de flux
Utilizarea variabilelor într-o declarație SQL dinamică
Utilizarea Sinonimelor

După finalizarea acestui modul, veti putea sa :

Descrieți cum Microsoft SQL Server tratează colecțiile de declarații ca loturi.
Creați și trimiteți loturi de cod T-SQL pentru execuție de către SQL Server.
Descrieți cum SQL Server stochează obiecte temporare ca variabile.
Scrieți codul care declară și atribuie variabile.
Creați și invocați sinonime
Descrieți elementele de control al fluxului în T-SQL.
Scrieți codul T-SQL folosind blocuri IF … ELSE.
Scrieți codul T-SQL care folosește WHILE.

Modulul 17: Implementarea gestionării erorilor
Acest modul introduce tratarea erorilor pentru T-SQL.

Lecții:
Implementarea gestionării erorilor T-SQL
Implementarea manipulării structurate a excepțiilor
Laborator: Implementarea gestionării erorilor
Redirecționarea erorilor cu TRY / CATCH
Folosind THROW pentru a transmite un mesaj de eroare la un client

După finalizarea acestui modul, veti putea sa:

Implementați gestionarea erorilor T-SQL.
Implementați manipularea structurată a excepțiilor.
Modulul 18: Implementarea tranzacțiilor
Acest modul descrie modul de implementare a tranzacțiilor.

Lecții:
Tranzacțiile și motoarele bazei de date
Controlul tranzacțiilor
Laborator: Implementarea tranzacțiilor
Controlul tranzacțiilor cu BEGIN, COMMIT și ROLLBACK
Adăugarea manipulării erorilor la un bloc CATCH

După finalizarea acestui modul, veti putea sa:

Descrieți tranzacțiile și diferențele dintre loturi și tranzacții.
Descrieți loturile și modul în care acestea sunt gestionate de SQL Server.
Creați și gestionați tranzacțiile cu declarații de limbaj de control al tranzacțiilor (TCL).
Utilizați SET XACT_ABORT pentru a defini serverele SQL care gestionează tranzacțiile în afara blocurilor TRY / CATCH.

    Call Now Button