20761C Querying Data with Transact SQL – Interogari SQL Server

750€

Scopul principal al acestui curs de 5 zile este de a oferi participantilor o bună înţelegere a limbajului de interogari Transact SQL care este utilizat in multe situatii: interogari de date, administrarea bazelor de date, dezvoltarea de aplicatii, Business Intelligence. Ca atare, publicul ţintă este format din profesionişti si administratori de baze de date, dezvoltatori BI, dezvoltatori de aplicaţii dar si din useri care au nevoie sa interogheze o baza de date: marketing, vanzari, contabilitate, juridic. Limbajul Transact SQL se bazeaza pe standardul ANSI SQL, asadar notiunile invatate in acest curs se pot aplica si in lucrul cu alte baze de date relationale.

După finalizarea acestui curs de interogari Microsoft SQL Server, participantii vor putea:

• Descrie arhitectura de bază şi concepte de Microsoft SQL Server.
• Înţelege asemănările şi diferenţele între Transact SQL şi alte limbaje.
• Scrie interogări de selectare. (SELECT FROM)
• Realiza interogari de tabele multiple (JOIN)
• Sortara si filtrara date (SORT BY, WHERE)
• Descrie utilizarea de tipuri de date în SQL Server.
• Modifica datele utilizând Transact SQL (UPDATE, INSERT, DELETE)
• Folosi funcţii predefinite.
• Grupa date, agregari (GROUP BY, HAVING)
• Utiliza subinterogări.
• Utiliza expresii de tabela (CTE, VIEW, tabele derivate, functii)
• Utiliza operatori de deturi de date (UNION, EXCEPT, INTERSECT).
• Utiliza ferestre de date: RANK, OFFSET şi funcţii de agregare.
• Pune în aplicare pivotarea şi gruparea de seturi.
• Executa proceduri stocate.
• Programa cu Transact SQL.
• Tratarea erorilor (TRY CATCH).
• Pune în aplicare tranzacţii (BEGIN TRANSACTION)

Pentru inscrierea la acest curs nu este necesar sa aveti deja experienta in lucrul cu  Microsoft SQL Server, trainerul se va asigura ca toti cursantii au inteles conceptul de „baze de date relationale”. Acest curs se adreseaza atat celor care nu au mai lucrat cu interogari SQL dar si cursantilor avansati care vor primi raspunsuri clare pentru intrebari si situatii specifice, intalnite de acestia in practica zilnica.

De retinut este si faptul ca in cadrul acestui curs, trainerul pregateste si prezinta intotdeauna si alte subiecte complementare acestei teme, care nu sunt incluse in programa standard, cum ar fi: notiuni de stocare a datelor si optimizare a interogarilor (clustered index, nonclustered index, columnstore indexes, planuri de executie, statistici.

Detalii curs

  • Durata 5 zile
  • Nivel 300
  • Limba curs Engleza/Romana
  • Limba suport Engleza
  • Cursanti/grupa 10
  • Examen 70-761
  • Certificare MCP, MCSA
Cuprins curs Microsoft SQL Server 20761B Querying Data with Transact-SQL:

Modulul 1: Introducere în Microsoft SQL Server
Acest modul face o introducere in  SQL Server, versiunile de SQL Server, incluzând versiunile noi, şi cum să se conecteze la SQL Server folosind SQL Server Management Studio.
Lecţii
– Arhitectura bază de date relationala
– SQL Server ediţii şi versiuni
– Noţiuni de bază in lucrul cu SQL Server Management Studio
Laborator: SQL Server Management Studio
Dupa parcurgerea acestui modul, cursantul va fi capabil să:
– Descrie arhitectura bazelor de date relationale
– Foloseasca SQL Server Management Studio.
Modulul 2: Introducere in interogari T-SQL
Acest modul introduce elementele de T-SQL, lucrul cu seturi de date în SQL Server, descrie utilizarea logicii predicatelor în SQL Server şi descrie ordinea logică a operaţiilor în instrucţiuni SELECT.
Lecţii
– Introducerea T-SQL
– Seturi de date
– Înţelegerea logicii conditiilor
– Înţelegerea ordinii de operatii logice în instrucţiunea SELECT
Laborator: Introducere în interogari Transact-SQL
Dupa parcurgerea acestui modul, va fi capabil să:
– Descrie elementele de T-SQL şi rolul lor în scris interogări
– Descrie utilizarea de seturi în SQL Server
– Descrie utilizarea logicii predicatelor în SQL Server
– Descrie ordinea logică a operaţiilor în instrucţiuni SELECT

Modulul 3: Interogari de baza: SELECT FROM

Notiuni fundamentale ale instrucţiunii SELECT, concentrându-se pe interogări cu un singur tabel.

Lectii
– Eliminarea duplicatelor cu DISTINCT
– Aliasuri pentru tabele si coloane
– Expresii simple
Laborator: Scrierea interogarilor SELECT
Dupa parcurgerea acestui modul, cursantul va fi capabil să:
– Descrie structura şi formatul instructiunii SELECT
– Aduca imbunătăţiri la funcţionalitatea şi lizibilitatea interogarilor
– Elimine duplicatele folosind clauza DISTINCT
– Descrie utilizarea aliasurilor de coloane şi tabele
– Înţeleaga şi sa foloseasca expresii

Modulul 4: Interogarea mai multor tabele – JOIN

Acest modul descrie cum se scriu interogările care combina date din mai multe surse în Microsoft SQL Server

Lecţii:
– Interogari cu JOIN
– OUTER JOIN (LEFT JOIN, RIGHT JOIN, FULL OUTER JOIN)
– Interogari CROSS JOIN
Laborator: Interogarea mai multor tabele
– Scris interogărili INNER JOIN
– Scris interogările OUTER JOIN
– Interogari SELF JOIN
– Interogari CROSS JOIN
Dupa parcurgerea acestui modul, va fi capabil să:
– Să explice fundamentele Join în SQL Server
– Scrie interogări inner join
– Scrie interogările care utilizează OUTER JOIN, CROSS JOIN

Modulul 5: Sortare şi filtrarea datelor

Acest modul descrie cum să pună în aplicare sortare şi filtrare.

Lecţii sortarea datelor
Filtrarea datelor cu predicate
Filtrarea datelor cu TOP si OFFSET-FETCH
Lucrul cu valorile necunoscut
Laborator: Sortarea şi filtrarea datelor
Scris de interogări care filtrați datele utilizând o clauză WHERE
Scris de interogări pe acel fel date utilizând o clauză ORDER BY
Scris de interogări pe acest filtru de date utilizând opţiunea de TOP
Dupa parcurgerea acestui modul, va fi capabil să: explica cum să adăugaţi o clauză ORDER BY la întrebările dumneavoastră pentru a controla ordinea rândurilor afişate în interogare pe ieşire
Explica cum de a construi clauzele WHERE pentru a exclude rânduri care nu se potrivesc cu Predicatul.
Explica modul de a limita intervalele dintre rânduri în clauza SELECT folosind o opţiune de TOP.
Explica modul de a limita intervalele dintre rânduri folosind opţiunea OFFSET-FETCH de o clauză ORDER BY.
Explica cum trei valori logice conturi pentru valorile necunoscute şi lipsă, cum SQL Server utilizează NULL pentru a marca valorile lipsă, şi cum pentru a testa pentru NULL în interogările.

Modulul 6: Lucrul cu SQL Server 2016 date TypesThis modulul introduce tipuri de date utilizează SQL Server pentru stocarea datelor. Lecţii introducerea tipurilor de date SQL Server 2016
Lucrul cu date de caracter
Lucru cu data si timp date
Laborator: Lucrul cu SQL Server 2016 date tipuri
Scris de interogări care întoarce data şi timp a datelor
Scris interogările care utilizează data şi funcţiile de timp
Scris de interogări care reveni cu date de caracter
Scris de interogări care reveni caractere funcţii
Dupa parcurgerea acestui modul, va fi capabil să: explora multe dintre tipurile de date utilizează SQL Server pentru a stoca date şi cum tipuri de date sunt convertite între tipurile de
Explica tipurile de date bazat pe SQL Server, cum funcţionează caracterul comparaţii, şi unele funcţii comune, aţi putea găsi utile în interogările
Descrie tipurile de date care sunt folosite pentru a stoca date temporale, cum pentru a introduce datele şi orele, astfel încât acestea vor fi corect analizat de către SQL Server şi cum pentru a manipula datele şi orele cu funcţii predefinite.

Modulul 7: Utilizarea LMD pentru a modifica DataThis modul descrie modul de a crea interogări DML, şi de ce ar vrea să. Lecţii de introducerea datelor
Modificarea şi ştergerea datelor
Laborator: Utilizarea LMD pentru a modifica datele
Introducerea datelor
Actualizarea şi ştergerea datelor
Dupa parcurgerea acestui modul, va fi capabil să: utilizarea INSERA şi SELECT INTO declaraţii
Utilizaţi actualizare, MERGE, şterge şi TRUNCHIA.
Modulul 8: Folosind Built-In FunctionsThis modulul introduce unele dintre numeroasele construit în funcțiile în SQL Server 2016.Lessons scris interogări cu funcţii predefinite
Utilizând funcţiile de conversie
Utilizând funcţii logice
Utilizând funcţii să lucreze cu NULL
Laborator: Folosind funcţii predefinite
Scris interogările care utilizează funcţiile de conversie
Scris interogările care utilizează funcţii logice
Scris de interogări care Test pentru Nullability
Dupa parcurgerea acestui modul, va fi capabil să: descrie tipurile de funcţii oferite de SQL Server, şi apoi se concentreze pe de lucru cu scalare
Explica cum de a converti în mod explicit date între tipuri utilizând mai multe funcţii de SQL Server
Descrie cum se utilizează funcţiile logice, care evaluează o expresie şi a reveni un rezultat scalare.
Descrie funcţii suplimentare pentru lucrul cu NULL

Modulul 9: Gruparea si agregarea DataThis modul descrie cum se utilizează funcţiile agregate. Lecţii utilizând funcţii agregate
Utilizând grupul de clauza
Grupuri de filtrare cu care au
Laborator: Gruparea si agregarea datelor
Scris interogările care utilizează Grupa de clauza
Scris de interogări care folosesc funcţii agregate
Scris de interogări care folosesc distincte funcţii agregate
Scris de interogări ca grupuri de filtru cu HAVING clauza
Dupa parcurgerea acestui modul, va fi capabil să: descrie funcţia agregare încorporat în SQL Server şi scrie interogărilor folosind-o.
Scrie interogările care separa rânduri folosind clauza GROUP BY.
Scrie interogările care utilizează clauza HAVING grupuri de filtru.

Modulul 10: Folosind SubqueriesThis modul descrie mai multe tipuri de subinterogare şi cum şi când să le folosească. Lectii de scris subinterogări independente
Scris corelat subinterogări
Folosind există predicat cu subinterogări
Laborator: Folosind subinterogări scris interogările care utilizează auto-conţinute subinterogări
Scris interogările care utilizează scalare şi multi-rezultatul subinterogări
Scris interogările care utilizează corelat subinterogările şi o există clauză
Dupa parcurgerea acestui modul, va fi capabil să: descrie unde subinterogări pot fi utilizate într-o instrucţiune SELECT.
Scrie interogările care utilizează corelat subinterogări într-o instrucţiune SELECT
Scrie interogările care utilizează EXISTS predicate într-o clauză WHERE pentru a testa pentru existenţa de rânduri de calificare
Predicatul EXISTS eficient pentru a verifica existenţa rânduri într-o subinterogare.

Modulul 11: Folosind tabelul ExpressionsPreviously în acest curs, ai invatat despre utilizarea subinterogări ca o expresie care rezultatele a revenit la o interogare de asteptare exterioara. Ca subinterogări, tabelul expresii sunt expresii de interogare, dar masa expresii extinde această idee permiţându-vă să le numesc şi de a lucra cu rezultatele lor ca ar lucra cu date în orice tabel relationale valabil. Microsoft SQL Server 2016 acceptă patru tipuri de masă expresii: derivate tabele, comune tabel expresia (CTEs), opinii şi inline tabelară de tip funcţii (TVFs). În acest modul, veţi învăţa să lucreze cu aceste forme de masă expresii şi învăţa cum să le folosească pentru a crea o abordare modulară a scris interogări. Lecţii utilizarea vizualizărilor
Utilizând funcţiile Inline tabelară de tip
Utilizând tabele derivate
Folosind expresii comune de masă
Laborator: Utilizând tabelul expresii
Scris interogările care utilizează Views
Scris de interogări că utilizarea derivate tabele
Masa de scris interogările care utilizează comune expresii (CTEs)
Scris de interogări care da în judecată Inline tabelară de tip expresii
Dupa parcurgerea acestui modul, va fi capabil să: scrie interogările care întoarce rezultate din punctul de vedere.
Utilizaţi funcţia Creare declaraţie pentru a crea simplu inline TVFs.
Scrie interogările care crea şi de a prelua rezultate din tabelele derivate.
Scrie interogări care creează CTEs şi returna rezultate din expresia de masă.

Modulul 12: Folosind Set OperatorsThis modulul introduce cum să utilizaţi operatorii set UNION, INTERSECTA şi excepţia pentru a compara rânduri între două seturi de intrare. Lecţii de scriere interogări cu operatorul UNION
Utilizarea cu excepţia şi se INTERSECTEAZĂ
Utilizând aplica
Laborator: Folosind Set operatorii
Scris interogările care utilizează Uniunii stabilit operatorii şi Uniunea
Scris interogările care utilizează cruce se aplică şi exterior se aplică operatorilor
Scris de interogări care utilizează cu excepţia şi se INTERSECTEAZĂ operatorii
Dupa parcurgerea acestui modul, elevii vor putea:
Scrie interogările care utilizează Uniunii pentru a combina seturi de intrare.
Scrie interogările care utilizează toate Uniunii pentru a combina seturi de intrare
Scrie interogările care utilizează operatorul excepţia să se întoarcă doar rânduri într-un set, dar nici un alt.
Scrie interogările care utilizează operatorul de INTERSECTARE a reveni numai rândurile care sunt prezente în ambele seturi
Scrie interogări utilizând operatorul de cruce se aplică.
Scrie interogări utilizând operatorul aplice exterior

Modulul 13: Folosind Windows Ranking, Offset şi agregate FunctionsThis modul descrie beneficiile utilizând funcţiile de fereastră. Restrânge fereastra funcţii la rânduri definite într-o clauză de peste, inclusiv partiţii şi cadre. Scrie interogările care utilizează fereastra funcţii să opereze pe o fereastră de rânduri şi de a reveni clasament, agregare, şi compensa compararea rezultatelor. Lecţii crearea Windows cu peste
Explorarea fereastra funcţii
Laborator: Folosind Windows clasament, Offset, precum şi funcţiile agregate
Scris interogările care utilizează funcţii Ranking
Scris interogările care utilizează funcţiile Offset
Scris interogările care utilizează funcţiile agregate fereastra
Dupa parcurgerea acestui modul, elevii vor putea:
Descriu componentele T-SQL utilizată pentru a defini windows, şi relaţiile dintre ele.
Scrie interogările care utilizează clauza de peste, cu partitionare, comanda si incadrarea pentru definirea windows
Scrie interogările care utilizează funcţiile agregate fereastră.
Scrie interogări că fereastra de utilizare clasament funcţii.
Scrie interogările care utilizează funcţiile offset fereastra

Modulul 14: Pivotant si gruparea SetsThis modul descrie scrie interogările care pivotează şi unpivot de seturi. Scrie interogările care specifica mai multe grupări cu gruparea seturi de lectii de scris interogări cu PIVOT şi UNPIVOT
De lucru cu seturi de grup
Laborator: Pivotant si gruparea de seturi
Scris interogările care utilizează operatorul de PIVOT
Scris interogările care utilizează operatorul UNPIVOT
Scris interogările care utilizează gruparea seturi cub şi clauzele de cumul
Dupa parcurgerea acestui modul, elevii vor putea:
Descrie cum pivotant de date pot fi utilizate în interogări de T-SQL.
Scrie interogările care pivot date din rânduri coloane folosind operatorul de PIVOT.
Scrie interogările care unpivot datele din coloanele înapoi în rânduri folosind operatorul de UNPIVOT.
Scrie interogări utilizând subclause seturi de grupare.
Scrie interogările care utilizează cumul şi cub.
Scrie interogările care utilizează funcţia de GROUPING_ID.

Modulul 15: Executarea stocate ProceduresThis modul descrie modul de a returna rezultate prin executarea procedurilor stocate. Trece parametri pentru procedurile. Creaţi simplu proceduri stocate, care îngloba o instrucţiune SELECT. Construi şi să execute SQL dinamic cu EXEC şi sp_executesql. Lecţii interogarea datelor cu proceduri stocate
Trece parametrii procedurilor stocate
Crearea simplă proceduri stocate
Lucrul cu SQL dinamic
Laborator: Executarea de proceduri stocate
Folosind instrucţiunea de EXECUTE pentru a invoca proceduri stocate
Trece parametrii procedurilor stocate
Sistem de executare proceduri stocate
Dupa parcurgerea acestui modul, studenţii vor putea să: descrie procedurile stocate şi utilizarea lor.
Scrie T-SQL declaraţie care executa proceduri stocate pentru a reveni de date.
Scrie EXECUTE declaraţii care trece parametri de intrare pentru procedurile stocate.
Scriu grupurile de T-SQL, care se prepară parametrii de ieşire şi să execute proceduri stocate.
Utiliza procedura de creare declaraţie pentru a scrie o procedură stocată.
Crea o procedură stocată care acceptă parametrii de intrare.
Descrie cum T-SQL pot fi construite dinamic.
Scrie interogările care utilizează SQL dinamic.

Modul 16: Programare cu ajutorul modulului de T-SQLThis descrie modul de a spori codul T-SQL cu elemente de programare. Elemente de programare lecţii T-SQL
Controlul fluxului de Program
Laborator: Programare cu T-SQL
Declararea variabilelor şi delimitarea loturi
Folosind elemente de Control a debitului
Folosind variabile într-o declaraţie SQL dinamic
Folosind sinonime
Dupa parcurgerea acestui modul, elevii vor putea:
Descrie modul în care Microsoft SQL Server tratează colecţii de declaraţii ca loturi.
Creaţi şi să prezinte loturi de T-SQL cod pentru executarea de către SQL Server.
Descrie cum SQL Server stochează temporar obiecte ca variabile.
Scrie codul care declară şi atribuie variabilelor.
A crea şi de a invoca sinonime
Descrie elementele de control al fluxului de T-SQL.
Scrie codul de T-SQL folosind dacă… Blocuri de altceva.
Scrie codul de T-SQL, care utilizează în timp.

Modulul 17: Implementarea eroare HandlingThis modulul introduce erori de manipulare pentru T-SQL. Lecţii de punere în aplicare T-SQL eroare de manipulare
Tratarea exceptiilor structurate de punere în aplicare
Laborator: Punerea în aplicare a eroare de manipulare
Redirectare erori cu TRY/CATCH
Folosind ARUNCA transmite un mesaj de eroare la un client
Dupa parcurgerea acestui modul, elevii vor putea:
Punerea în aplicare a T-SQL eroare de manipulare.
Implementeze tratarea exceptiilor structurate.
Modulul 18: Implementarea TransactionsThis modul descrie cum să pună în aplicare tranzacţii. Lecţii de tranzacţii şi motoare de baze de date
Controlul tranzacţiilor
Laborator: Punerea în aplicare a tranzacţiilor
Controlează tranzacţiile cu BEGIN, COMITE şi ROLLBACK
Adăugarea de eroare de manipulare pentru un bloc CATCH
Dupa parcurgerea acestui modul, elevii vor putea:
Descrie tranzacţiilor şi diferenţele dintre loturi şi tranzacţii.
Descrie serii şi cum acestea sunt gestionate de către SQL Server.
Creaţi şi gestionaţi tranzacţii cu tranzacţia control limba (TCL) declaraţii.
Utilizaţi SET XACT_ABORT pentru a defini servere SQL manipularea tranzacţiilor în afara TRY/CATCH blocuri.