50414B Microsoft Windows PowerShell v2 For Administrators

650€

Acest curs de patru zile  oferă participanților cunoștințele și abilitățile necesare pentru a mobiliza Microsoft Windows PowerShell v2 pentru administrarea mediului Windows. Atât mediul liniei de comandă, cât și capabilitățile de scripting inerente în motorul de automatizare al Microsoft sunt abordate în acest curs hands-on.

Acest curs este destinat administratorilor de sisteme responsabili cu gestionarea platformelor Windows care sunt interesați de automatizarea sarcinilor administrative.

După finalizarea acestui curs, participantii vor putea:

•Instala și configura PowerShell v2 pe diferite sisteme de operare Windows
•Naviga în interfața de comandă, precum și în mediul de scripting integrat
•Folosi cmdleturile pentru a realiza sarcinile zilnice de gestionare
•Formata informațiile returnate de PowerShell v2 într-o varietate de stiluri
•Crea scripturi PowerShell v2 pentru a automatiza sarcinile de rutină
•Gestiona mai multe sisteme simultan
•Înțelege capacitățile de securitate din PowerShell v2 și cum să le gestioneze
•Îmbunătății gestionarea altor produse Microsoft utilizând abilitățile și cunoștințele generale acoperite de acest curs

Detalii curs

 • Durata 4 zile
 • Nivel 300
 • Limba curs Engleza/Romana
 • Limba suport Engleza
 • Cursanti/grupa 10
 • Examen
 • Certificare
Course Outline

Module 1: Introduction to PowerShell – the Basics

This module explains how to install and configure PowerShell. In addition, students will be introduced to many of the concepts of PowerShell, including cmdlets and PowerShell drives.

Lessons

 • What is PowerShell?
 • PowerShell Cmdlets
 •  PowerShell Snapins
 • PowerShell Modules
 •  PowerShell Remoting
 • Navigating in PowerShell
 • PowerShell Profiles

Lab : Introduction to PowerShell

After completing this module, students will be able to:
 • Identify the requirements for running PowerShell
 • Describe PowerShell cmdlets
 • Understand the purpose of snapins and modules
 • Describe the remote management capabilities of PowerShell
 • Reference PowerShell drives and navigate in PowerShell hosts
 • Understand how to customize the PowerShell environment through profiles

Module 2: The PowerShell Pipeline, Scripts and Syntax

This module explains how to use the PowerShell pipeline at the command line and in script files. It provides information on retrieving information on the properties and methods of objects. The module closes with information on command line syntax, managing output from cmdlets, and defining script blocks.

Lessons

 • Pipelines
 • Scripts
 • Syntax, Output and Script Blocks

Lab : The PowerShell Pipeline, Scripts and Syntax

After completing this module, students will be able to:
 • Define the PowerShell pipeline.
 • Identify what the pipeline is used for.
 • Use object properties and methods.
 • Identify various components of statement syntax.

Module 3: Variables and Data Types, Variable Scopes, and Collections

This module explains how to use cmdlets associated with variables. addresses how PowerShell interprets variables based on their content. It reviews the common data types and how to control variable data types. It looks into the scope of the variable itself and finishes with using arrays.

Lessons

 • Variables and Data Types
 • Variable Scopes
 • Collections

Lab : Variables and Data Types, Variable Scopes, and Collections

After completing this module, students will be able to:
 • Describe how PowerShell interprets variables.
 • Identify common data types.
 • Describe the different variable scopes.
 • Understand how to work with collections of objects.

Module 4: Security

This module explains how identify and configure script execution policies. It includes information on securing script files through the use of certificates as well as how to capture and use alternate credentials when executing commands. The module ends with a discussion on securing remote sessions.

Lessons

 • Script Execution
 • Signing Scripts
 • Requesting Credentials and Using Secure Strings
 • Securing Remote Sessions

Lab : Security

After completing this module, students will be able to:
 • Identify script execution policy settings.
 • Control script execution policy through the command line and group policy.
 • Request credentials before executing a script.
 • Describe commands available to secure information in scripts.
 • Identify ways to secure remote sessions.

Module 5: Remote Management

This module explains how use the different methods of executing commands remotely. It covers the requirements for using PowerShell remoting, managing remote sessions, and running background jobs.

Lessons

 • Configuring Remote Management
 • Using PowerShell Remoting
 • Using Jobs

Lab : Remote Management

After completing this module, students will be able to:
 • Describe the different methods of remote management with PowerShell.
 • Identify the requirements for remote management.
 • Configure a system for remote management.
 • Work with remote sessions.
 • Manage background jobs.

Module 6: Script Flow Control Statements

This module explains how use the language elements of PowerShell. It covers the statements for looping, branching, and managing the behavior of those statements through the use of break and continue keywords.

Lessons

 • Foreach and For
 • While / Do While / Do Until
 • If / Switch
 • Break /Continue

Lab : Script Flow Control Statements

After completing this module, students will be able to:
 • Identify looping statements.
 • Describe the variations between WHILE / DO WHILE / DO UNTIL.
 • Describe the differences between IF and SWITCH.
 • Identify when you can benefit from BREAK or CONTINUE.

Module 7: Functions, Filters and Modules

This module explains how use the features of PowerShell which allow you to extend its functionality through reusable code. It includes creating robust functions by leveraging parameters and introduces modules which enhance the portability of reusable code.

Lessons

 • Functions and Filters
 • Scripting with Functions and Parameters
 • Modules

Lab : Functions, Filters and Modules

After completing this module, students will be able to:
 • Describe the purpose of a function.
 • Identify how to pass arguments into a function.
 • Differentiate between a function and a filter.
 • Describe how to use functions in a script file.
 • Identify types of modules.

Module 8: Error Handling

This module explains how use the error handling environment within PowerShell. It addresses the language components which enhance managing errors. The debugging options within both the console host and the ISE are presented as tools for debugging scripts.

Lessons

 • Error Handling
 • Script Debugging

Lab : Error Handling

After completing this module, students will be able to:
 • Identify the types of errors
 • Understand the uses of built-in variables for error handling
 • Configure the way errors are treated
 • Use language blocks for handling errors
 • Implement debugging options

Module 9: Administrative Uses

This module explains how use the topics covered in previous modules in every day administrative tasks. It combines the command line, script files, modules and functions to automate a variety of tasks. It introduces the concepts of advanced scripting which make PowerShell an enterprise-ready scripting environment.

Lessons

 • Manipulating files and folders
 • Modifying Registry Data
 • Working with Events
 • Working with Active Directory Objects
 • Advanced Scripting

Lab : Administrative Uses

After completing this module, students will be able to:
 • Work with files and folders.
 • Change information in the registry.
 • Read information from event logs.
 • Understand how to work with Active Directory.
 • Create simple user interfaces.