OD20762A Developing SQL Databases

700€

Microsoft SQL Server

Scopul principal al acestui curs este de a oferi participantilor cunoștințele și abilitățile necesare pentru a dezvolta o bază de date Microsoft SQL Server 2016. Cursul se concentrează pe invatarea persoanelor fizice cum să utilizeze caracteristicile produsului SQL Server 2016 și instrumentele legate de dezvoltarea unei baze de date.

Publicul principal pentru acest curs este format din profesioniștii IT care doresc să devină calificați în ceea ce privește caracteristicile produsului și tehnologiile SQL Server 2016 pentru implementarea unei baze de date.

La curs pot participa si persoane care sunt dezvoltatori de la alte platforme de produse, care doresc să devină calificați în implementarea unei baze de date SQL Server 2016.

După finalizarea acestui curs Microsoft SQL Server, participantii vor putea:

•Proiecta și implementa tabele.

•Descrie modele avansate de tabele.

•Asigura integritatea datelor prin constrângeri.

•Descrie indecsi, inclusiv indecsii Optimized Columnstore.

•Proiecta și implementa Views.

•Proiecta și implementa proceduri stocate.

•Proiecta și implementa funcții definite de utilizator.

•Răspunde la manipularea datelor utilizând declanșatoarele.

•Proiecta și implementa tabele în memorie.

•Implementa codul gestionat în SQL Server.

•Stoca și interoga datele XML.

•Lucra cu date spațiale.

•Utiliza Store, Query Blobs si Text Documents.

Detalii curs

 • Durata 2 zile
 • Nivel 300
 • Limba curs Engleza/Romana
 • Limba suport Engleza
 • Cursanti/grupa 10
 • Examen 70-762
 • Certificare
Course Outline

Module 1: Introduction to Database Development

This module is used to introduce the entire SQL Server platform and its major tools. It will cover editions, versions, basics of network listeners, and concepts of services and service accounts.

Lessons

 • Introduction to the SQL Server Platform
 • SQL Server Database Development Tasks

Lab : SQL Server Database Development Tasks

After completing this module, you will be able to:

 • Describe the SQL Server platform.
 • Use SQL Server administration tools.

Module 2: Designing and Implementing Tables

This modules describes the design and implementation of tables. (Note: partitioned tables are not covered).

Lessons

 • Designing Tables
 • Data Types
 • Working with Schemas
 • Creating and Altering Tables

Lab : Designing and Implementing Tables

After completing this module, you will be able to:

 • Design Tables
 • Describe the various types of data
 • Be able to work with schemas
 • Be able to create and amend tables

Module 3: Advanced Table Designs

This module describes more advanced table designs.

Lessons

 • Partitioning data
 • Compressing Data
 • Temporal Tables

Lab : Using Advanced Table Designs

After completing this module, you will be able to:

 • Describe how data can be partitioned
 • Describe how data can be compressed.
 • Describe Temporal tables

Module 4: Ensuring Data Integrity through Constraints

This module describes the design and implementation of constraints.

Lessons

 • Enforcing data Integrity
 • Implementing Domain Integrity
 • Implementing Entity and Referential Integrity

Lab : Ensuring Data Integrity through Constraints

After completing this module, you will be able to:

 • Describe how to enforce data integrity
 • Describe how to implement domain integrity
 • Describe how to implement entity and referential integrity

Module 5: Introduction to Indexes

This module describes the concept of an index and discusses selectivity, density and statistics. It covers appropriate data type choices and choices around composite index structures.

Lessons

 • Core Indexing Concepts
 • Data Types and Indexes
 • Single Column and Composite Indexes

Lab : Implementing Indexes

After completing this module, you will be able to:

 • Explain the need for indexes and describe the core concepts of index design
 • Choose appropriate data types for indexes
 • Design single column and composite indexes

Module 6: Designing Optimized Index Strategies

This module includes covering indexes and the INCLUDE clause, hints, padding / fillfactor, statistics. It also execution plans and the DTE Lessons.

Lessons

 • Covering Indexes
 • Managing Indexes
 • Execution Plans
 • Using the DTE

Lab : Designing Optimized Index Strategies

After completing this module, you will be able to:

 • Choose an appropriate table structure
 • Implement clustered indexes and heaps

Module 7: Columnstore Indexes

This module introduces Columnstore indexes.

Lessons

 • Introduction to Columnstore indexes
 • Creating Columnstore indexes
 • Working Columnstore indexes

Lab : Using Columnstore indexes

After completing this module, you will be able to:

 • Describe suitable scenarios for Columnstore indexes
 • Create clustered and non-clustered Columnstore indexes
 • Describe considerations for updating non-clustered Columnstore indexed tables
 •  

Module 8: Designing and Implementing Views

This module describes the design and implementation of views.

Lessons

 • Introduction to views
 • Creating and managing views
 • Performance considerations for views

Lab : Designing and Implementing Views

After completing this module, you will be able to:

 • Explain the concept of views
 • Design, Create and Alter Views
 • Create Partitioned Views

Module 9: Designing and Implementing Stored Procedures

This module describes the design and implementation of stored procedures.

Lessons

 • Introduction to Stored Procedures
 • Working with Stored Procedures
 • Implementing Parameterized Stored Procedures
 • Controlling Execution Context

Lab : Designing and Implementing Stored Procedures

After completing this module, you will be able to:

 • Design, Create and Alter Stored Procedures
 • Control the Execution Context of Stored Procedures
 • Implement Stored Procedures that use Parameters

Module 10: Designing and Implementing User-Defined Functions

This module describes the design and implementation of functions, both scalar and table-valued. (Also discusses where they can lead to performance issues).

Lessons

 • Overview of Functions
 • Designing and Implementing Scalar Functions
 • Designing and Implementing Table-Valued Functions
 • Implementation Considerations for Functions
 • Alternatives to Functions

Lab : Designing and Implementing User-defined Functions

After completing this module, you will be able to:

 • Design, create and alter scalar functions
 • Design, create and alter table-valued functions
 • Describe the performance impacts of functions

Module 11: Responding to Data Manipulation via Triggers

This module describes the design and implementation of triggers.

Lessons

 • Designing DML Triggers
 • Implementing DML Triggers
 • Advanced Trigger Concepts

Lab : Responding to Data Manipulation via Triggers

After completing this module, you will be able to:

 • Design DML triggers
 • Implement DML triggers
 • Work with Nested and Recursive Triggers

Module 12: Using In-Memory Tables

This module covers the creation of in-memory tables and native stored procedures. Furthermore, advantages of in-memory tables are discussed, for example the removal of transaction blocking.

Lessons

 • In-Memory tables
 • Native Stored Procedures

Lab : In Memory OLTP

After completing this module, you will be able to:

 •  Implement in-memory tables
 • Implement native stored procedures

Module 13: Implementing Managed Code in SQL Server

This module describes the implementation of and target use-cases for SQL CLR integration.

Lessons

 • Introduction to SQL CLR Integration
 • Importing and Configuring Assemblies
 • Implementing SQL CLR Integration

Lab : Implementing Managed Code in SQL Server

After completing this module, you will be able to:

 • Describe SQL CLR Integration
 • Detail appropriate use cases for SQL CLR Integration
 • Implement SQL CLR code

Module 14: Storing and Querying XML Data in SQL Server

This module covers the XML data type, schema collections, typed and un-typed columns and appropriate use cases for XML in SQL Server.

Lessons

 • Introduction to XML and XML Schemas
 • Storing XML Data and Schemas in SQL Server
 • Implementing the XML Data Type
 • Using the T-SQL FOR XML Statement
 • Getting Started with xQuery

Lab : Storing and Querying XML Data in SQL Server

After completing this module, you will be able to:

 • Explain the purpose and structure of XML and XML schemas
 • Describe how XML data and schemas can be stored in SQL Server
 • Implement the XML data type

Module 15: Working with SQL Server Spatial Data

This module describes spatial data and how this data can be implemented within SQL Server.

Lessons

 • Introduction to Spatial Data
 • Working with SQL Server Spatial Data Types
 • Using Spatial Data in Applications

Lab : Working with SQL Server Spatial Data

After completing this module, you will be able to:

 • Describe how spatial data can be stored in SQL Server
 • Use basic methods of the GEOMETRY and GEOGRAPHY data types
 • Query databases containing spatial data

Module 16: Storing and Querying Blobs and Text Documents in SQL Server

This module covers full text indexes and queries.

Lessons

 • Considerations for BLOB Data
 • Working with FileStream
 • Using Full-Text Search

Lab : Storing and Querying Blobs and Text Documents in SQL Server

After completing this module, you will be able to:

 • Describe the need for full-text indexing in SQL Server
 • Implement a full-text index
 • Perform basic full-text queries