20743A Upgrading Your Skills to MCSA: Windows Server 2016

750€

Acest curs de cinci zile explică modul de implementare și configurare a noilor caracteristici și funcționalități Windows Server 2016. Acest curs este destinat profesioniștilor în tehnologia informației (IT) care doresc să-și îmbunătățească abilitățile tehnice de la Windows Server 2008 sau Windows Server 2012 la Windows Server 2016. Acest curs presupune un nivel înalt de cunoștințe despre tehnologiile anterioare Windows Server și abilități echivalente cu Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): Windows Server 2008 sau Windows Server 2012.

Acesta nu este un curs de actualizare a produselor, detaliind considerații pentru migrarea și îmbunătățirea mediului specific Windows Server 2016. Cursul oferă actualizarea cunoștințelor și abilităților Windows Server existente ale participanților , deoarece acestea se referă la Windows Server 2016.

Cursul este destinat profesioniștilor IT care sunt administratori de sistem experimentați pentru Windows Server 2012 sau Windows Server 2008, cu experiență în lumea reală care lucrează într-un mediu de afaceri Windows Server 2008 R2 sau Windows Server 2008. În plus, participantii ar fi trebuit să obțină certificarea MCSA pentru Windows Server 2008 sau Windows Server 2012 sau să aibă cunoștințe echivalente.

În plus, profesioniștii IT care intenționează să obțină examenele Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) ar putea fi interesați de acest curs, ca pregătire pentru examenele MCSA, care sunt o condiție prealabilă pentru specializările MCSE.

După finalizarea acestui curs, participantii vor putea:

•Instala și configura Windows Server 2016.
•Descrie stocarea în Windows Server 2016.
•Implementa serviciile de director.
•Implementa Active Directory Federation Services (AD FS).
•Descrie crearea de rețele.
•Implementa Hyper-V.
•Configura funcțiile de rețea avansate.
•Implementa rețelele definite de software.
•Implementa accesul la distanță.
•Implementa și gestiona containerele Windows și Hyper-V.
•Implementa gruparea failover.
•Implementa clustering failover prin utilizarea mașinilor virtuale.

Detalii curs

  • Durata 5 zile
  • Nivel 300
  • Limba curs Engleza/Romana
  • Limba suport Engleza
  • Cursanti/grupa 10
  • Examen
  • Certificare MCSA

Course Outline

Module 1: Installing and configuring Windows Server 2016

This module explains how to install and perform post-installation configuration of Windows Server 2016 servers.

Lessons

Introducing Windows Server 2016
Installing Windows Server 2016
Configuring Windows Server 2016
Preparing for upgrades and migrations
Migrating server roles and workloads
Windows Server activation models
Lab : Installing and configuring Nano Server

Installing Nano Server
Completing post-installation tasks on Nano Server
After completing this course, students will be able to:

Explain Windows Server 2016.
Install Windows Server 2016.
Configure Windows Server 2016.
Prepare for upgrades and migrations.
Migrate server roles and workloads.
Describe the Windows Server activation models.
Module 2: Overview of storage in Windows Server 2016

This module explains how to configure storage in Windows Server 2016.

Lessons

Overview of storage in Windows Server 2016
Configuring Internet SCSI (iSCSI) storage
Configuring the Storage Spaces feature in Windows Server 2016
Implementing the Data Deduplication feature
Lab : Implementing and managing storage

Implementing File Server Resource Manager (FSRM)
Configuring iSCSI storage
Lab : Configuring storage spaces

Configuring redundant storage spaces
Implementing the Storage Spaces Direct feature
After completing this module, students will be able to:

Explain storage in Windows Server 2016.
Configure iSCSI storage.
Configure the Storage Spaces feature in Windows Server 2016.
Implement Data Deduplication.
Module 3: Implementing the Directory Services feature

This module explains how to implement the Directory Services feature.

Lessons

Deploying AD DS domain controllers
Implementing service accounts
What is Azure AD?
Lab : Implementing and Managing AD DS

Cloning an AD DS domain controller
Implementing service accounts
After completing this module, students will be able to:

Deploy AD DS domain controllers.
Implement service accounts.
Explain Azure AD.
Module 4: Implementing AD FS

This module explains how to implement an AD FS deployment.

Lessons

Overview of AD FS
Deploying AD FS
Implementing AD FS for a single organization
Implementing Web Application Proxy
Implementing Azure AD FS SSO with Microsoft Online Services
Lab : Implementing AD FS

Installing and configuring AD FS
Configuring an internal application for AD FS
Lab : Implementing Web Application Proxy

Implementing Web Application Proxy
After completing this module, students will be able to:

Describe of AD FS.
Deploy AD FS.
Implement AD FS for a single organization.
Implement Web Application Proxy.
Implement Azure AD FS SSO with Microsoft Online Services.
Module 5: Implementing network services

This module explains how to configure advanced features for Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) and configure IP Address Management (IPAM).

Lessons

Overview of networking enhancements
Implementing the IP address management
Managing IP address spaces with IPAM
Lab : Implementing network services

Configuring DNS policies
Configuring DHCP failover
Configuring IPAM
After completing this module, students will be able to:

Describe networking enhancements.
Implement IP address management.
Manage IP address spaces with IPAM.
Module 6: Implementing Hyper-V

This module explains how to install and configure Hyper-V virtual machines.

Lessons

Configuring the Hyper-V role in Windows Server 2016
Configuring Hyper-V storage
Configuring Hyper-V networking
Configuring Hyper-V virtual machines
Lab : Implementing server virtualization with Hyper-V

Installing the Hyper-V server role
Configuring virtual networking
Creating and configuring a VM
After completing this module, students will be able to:

Configure the Hyper-V role in Windows Server 2016.
Configure Hyper-V storage.
Configure Hyper-V networking.
Configure Hyper-V virtual machines.
Module 7: Configuring advanced networking features

This module explains how to implement an advanced networking infrastructure.

Lessons

Overview of high-performance networking features
Configuring advanced Hyper-V networking features
Lab : Configuring advanced Hyper-V networking features

Creating and using Microsoft Hyper-V virtual switches
Configuring and using the advanced features of a virtual switch
After completing this module, students will be able to:

Describe high-performance networking features.
Configure advanced Hyper-V networking features.
Module 8: Implementing software defined networking

This module explains how to implement software-defined networking.

Lessons

Overview of software-defined networking
Implementing network virtualization
Implementing the Network Controller feature
Lab : Implementing Network Controller

Deploying Network Controller
Configuring network services with Network Controller
Managing and monitoring with Network Controller
After completing this module, students will be able to:

Describe software defined networking.
Implement network virtualization.
Implement Network Controller.
Module 9: Implementing remote access

This module explains how to configure connectivity for remote users by using the DirectAccess feature.

Lessons

Remote access overview
Implementing DirectAccess
Implementing a virtual private network (VPN)
Lab : Implementing DirectAccess

Configuring DirectAccess by using the Getting Started Wizard
Testing DirectAccess
After completing this module, students will be able to:

Describe common remote-access solutions and technologies.
Implement DirectAccess.
Implement VPNs.
Module 10: Deploying and managing Windows Server and Hyper-V containers

This module provides an overview of Windows Server 2016 containers. Additionally, it explains how to deploy, install, configure, and manage containers in Windows Server 2016.

Lessons

Overview of Windows Server 2016 containers
Deploying Windows Server and Hyper-V containers
Installing, configuring, and managing containers
Lab : Installing and configuring containers

Installing and configuring Windows Server containers by using Windows PowerShell
Installing and configuring Windows Server containers by using the Docker engine
After completing this module, students will be able to:

Explain the purpose of Windows Server and Hyper-V containers.
Deploy and manage Windows Server and Hyper-V containers.
Install, configure, and manage containers.
Module 11: Implementing failover clustering

This module explains how to implement failover clustering to provide high availability for network services and applications.

Lessons

Overview of failover clustering
Implementing a failover cluster
Configuring highly-available applications and services on a failover cluster
Maintaining a failover cluster
Implementing a stretch cluster
Lab : Implementing failover clustering

Configuring iSCSI storage
Configuring a failover cluster
Deploying and configuring a highly-available file server
Validating the deployment of a highly-available file server
Configuring the Cluster-Aware Updating feature on the failover cluster
After completing this module, students will be able to:

Describe the concept of failover clustering.
Implement a failover cluster.
Configure highly-available applications and services on a failover cluster.
Maintain a failover cluster.
Implement a stretch-failover cluster.
Module 12: Implementing failover clustering with Windows Server 2016 Hyper-V

This module explains how to deploy and manage Hyper-V virtual machines in a failover cluster.

Lessons

Overview of the integration of Hyper-V Server 2016 with failover clustering
Implementing Hyper-V virtual machines on failover clusters
Implementing Windows Server 2016 Hyper-V virtual machine migration
Implementing the Hyper-V Replica feature
Lab : Implementing failover clustering with Windows Server 2016 Hyper-V

Configuring Hyper-V Replica
Configuring a failover cluster for Hyper-V
Configuring a highly available virtual machine
After completing this module, students will be able to:

Describe how Windows Server 2016 Hyper-V integrates with failover clustering.
Implement Hyper-V virtual machines on failover clusters.
Implement Hyper-V virtual machine migration.
Implement Hyper-V Replica.