20742B Identity with Windows Server 2016

750€

Acest curs de cinci zile învață profesioniștii IT cum să implementeze și să configureze Active Directory Domain Services (AD DS) într-un mediu distribuit, cum să implementeze Group Policy, cum să efectueze backup și restaurare și cum să monitorizeze și să depaneze Active Directory Legate de Windows Server 2016. În plus, acest curs ofera informatii despre implementarea altor roluri ale serverului Active Directory, cum ar fi Active Directory Federation Services (AD FS) și Active Directory Certificate Services (AD CS).

Acest curs este destinat în primul rând profesioniștilor IT existenți, care au cunoștințe și experiență în AD DS și care au ca scop dezvoltarea cunoștințelor despre tehnologiile de identitate și acces în Windows Server 2016. Aceasta ar include de obicei:

•Administratorii AD DS care doresc să se antreneze în tehnologii de identitate și de acces cu Windows Server 2012 sau Windows Server 2016.

•Administratori de sistem sau de infrastructură cu experiență generală și cunoștințe AD DS care doresc să treacă la tehnologii de bază și avansate de identitate și acces în Windows Server 2012 sau Windows Server 2016.

Publicul secundar pentru acest curs include profesioniștii IT care caută să își consolideze cunoștințele despre AD DS și tehnologiile aferente, în plus față de profesioniștii IT care doresc să se pregătească pentru examenul 70-742.

Detalii curs

  • Durata 5 zile
  • Nivel 200
  • Limba curs Engleza/Romana
  • Limba suport Engleza
  • Cursanti/grupa 10
  • Examen 70-742
  • Certificare MCSA

Course Outline

Module 1: Installing and configuring DCsThis module describes features of AD DS and how to install domain controllers (DCs). It also covers the considerations for deploying DCs.Lessons

Overview of AD DS
Overview of AD DS DCs
Deploying DCs
Lab : Deploying and administering AD DS

Deploying AD DS
Deploying a DC by performing DC cloning
Administering AD DS by using Active Directory Administrative Center
After completing this module, students will be able to:

Describe AD DS and its main components.
Describe the purpose of DCs and the roles that a DC can hold.
Describe the considerations for deploying DCs.
Module 2: Managing objects in AD DSThis module describes how to use various techniques to manage objects in AD DS. This includes creating and configuring user, group, and computer objects.Lessons

Managing user accounts
Managing groups in AD DS
Managing computer accounts
Using Windows PowerShell for AD DS administration
Implementing and managing organizational units
Lab : Deploying and administering AD DS

Creating and configuring user accounts in AD DS
Creating and configuring groups in AD DS
Managing computer objects in AD DS
Lab : Administering AD DS

Delegating administration for a branch office
Creating user accounts and groups by using Windows PowerShell
After completing this module, students will be able to:

Describe and perform various techniques to manage user accounts.
Manage groups in AD DS.
Manage computers in AD DS.
Use Windows PowerShell to manage AD DS more efficiently.
Delegate permission to perform AD DS administration.
Module 3: Advanced AD DS infrastructure managementThis module describes how to plan and implement an AD DS deployment that includes multiple domains and forests. The module provides an overview of the components in an advanced AD DS deployment, the process of implementing a distributed AD DS environment, and the procedure for configuring AD DS trusts.Lessons

Overview of advanced AD DS deployments
Deploying a distributed AD DS environment
Configuring AD DS trusts
Lab : Domain and trust management in AD DS

Implementing child domains in AD DS
Implementing forest trusts
After completing this module, students will be able to:

Describe the components of an advanced AD DS deployment.
Implement a distributed AD DS environment.
Configure AD DS trusts.
Module 4: Implementing and administering AD DS sites and replicationThis module describes how to plan and implement an AD DS deployment that includes multiple locations. The module explains how replication works in a Windows Server 2016 AD DS environment.Lessons

Overview of AD DS replication
Configuring AD DS sites
Configuring and monitoring AD DS replication
Lab : Managing and implementing AD DS sites and replication

Modifying the default site
Creating additional sites and subnets
Configuring AD DS replication
Monitoring and troubleshooting AD DS replication
After completing this module, students will be able to:

Describe how replication works in a Windows Server 2012 AD DS environment.
Configure AD DS sites to optimize AD DS network traffic.
Configure and monitor AD DS replication.
Module 5: Implementing Group PolicyThis module describes how to implement a GPO infrastructure. The module provides an overview of the components and technologies that compose the Group Policy framework.Lessons

Introducing Group Policy
Implementing and administering GPOs
Group Policy scope and Group Policy processing
Troubleshooting the application of GPOs
Lab : Implementing a Group Policy infrastructure

Creating and configuring GPOs
Managing GPO scope
Lab : Troubleshooting a Group Policy infrastructure

Verify GPO application
Troubleshooting GPOs
After completing this module, students will be able to:

Describe the components and technologies that compose the Group Policy framework.
Configure and understand a variety of policy setting types.
Scope GPOs by using links, security groups, Windows Management Instrumentation (WMI) filters, loopback processing, and preference targeting.
Troubleshoot the application of GPOs.Module 6: Managing user settings with GPOsThis module describes how to configure Group Policy settings and Group Policy preferences. This includes implementing administrative templates, configuring folder redirection and scripts, and configuring Group Policy preferences.Lessons

Implementing administrative templates
Configuring Folder Redirection and scripts
Configuring Group Policy preferences
Lab : Managing user settings with GPOs

Using administrative templates to manage user settings
Implement settings by using Group Policy preferences
Configuring Folder Redirection
Planning Group Policy (optional)
After completing this module, students will be able to:

Describe administrative templates.
Configure Folder Redirection and scripts.
Configure GPO preferences.
Module 7: Securing AD DSThis module describes how to configure domain controller security, account security, password security, and Group Managed Service Accounts (gMSA).Lessons

Securing domain controllers
Implementing account security
Audit authentication
Configuring managed service accounts (MSAs)
Lab : Securing AD DS

Implementing security policies for accounts and passwords
Implementing administrative security policies
Deploying and configuring a read-only domain controller (RODC)
Creating and associating a gMSA
After completing this module, students will be able to:

Secure domain controllers.
Implement password and lockout policies.
Configure authentication auditing and examine the resulting audit log.
Configure gMSAs.
Module 8: Deploying and managing AD CSThis module describes how to implement an AD CS deployment. This includes deploying, administering, and troubleshooting CAs.Lessons

Deploying CAs
Administering CAs
Troubleshooting and maintaining CAs
Lab : Deploying and configuring a two-tier CA hierarchy

Deploying an offline root CA
Deploying an enterprise subordinate CA
After completing this module, students will be able to:

Plan and implement an AD CS CA infrastructure.
Administer CAs.
Troubleshoot and maintain CAs.
Module 9: Deploying and managing certificatesThis module describes how to deploy and manage certificates in an AD DS environment. This involves deploying and managing certificate templates, managing certificate revocation and recovery, using certificates in a business environment, and implementing smart cards.Lessons

Deploying and managing certificate templates
Managing certificate deployment, revocation, and recovery
Using certificates in a business environment
Implementing and managing smart cards
Lab : Deploying certificates

Configuring certificate templates
Enrolling and using certificates
Configuring and implementing key recovery
After completing this module, students will be able to:

Plan and implement a certificate template deployment by using an AD CS CA.
Describe and perform certificate enrollment, revocation, and recovery.
Describe and use certificates in business environments.
Describe how to use certificates with smart cards.
Module 10: Implementing and administering AD FSThis module describes AD FS and how to configure AD FS in a single-organization scenario and in a partner-organization scenario.Lessons

Overview of AD FS
AD FS requirements and planning
Deploying and configuring AD FS
Overview of Web Application Proxy
Lab : Implementing AD FS

Configuring AD FS prerequisites
Installing and configuring AD FS
Configuring AD FS for a single organization
Configuring AD FS for federated business partners
After completing this module, students will be able to:

Describe identity federation business scenarios and how AD FS can address them.
Configure AD FS prerequisites and plan AD FS services.
Implement AD FS to enable single sign-on (SSO) in various scenarios.
Describe Web Application Proxy.
Module 11: Implementing and administering AD RMSThis module describes how to implement an AD RMS deployment. The module provides an overview of AD RMS, explains how to deploy and manage an AD RMS infrastructure, and explains how to configure AD RMS content protection.Lessons

Overview of AD RMS
Deploying and managing an AD RMS infrastructure
Configuring AD RMS content protection
Lab : Implementing an AD RMS infrastructure

Installing and configuring AD RMS
Configuring AD RMS templates
Using AD RMS on clients
After completing this module, students will be able to:

Describe AD RMS and how it can help protect content.
Deploy and manage an AD RMS infrastructure.
Configure content protection by using AD RMS.
Module 12: Implementing AD DS synchronization with Azure ADThis module describes how to plan and configure directory syncing between Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) and on-premises AD DS. The modules describes various sync scenarios, such as Azure AD sync, AD FS and Azure AD, and Azure AD Connect.Lessons

Planning and preparing for directory synchronization
Implementing directory synchronization by using Azure AD Connect
Managing identities with directory synchronization
Lab : Configuring directory synchronization

Preparing for directory synchronization
Configuring directory synchronization
Managing Active Directory users and groups
After completing this module, students will be able to:

Plan and prepare for the deployment of directory synchronization.
Configure directory synchronization by using Azure AD Connect.
Manage identities after deploying directory synchronization.
Module 13: Monitoring, managing, and recovering AD DSThis module describes how to monitor, manage, and maintain AD DS to help achieve high availability of AD DS.Lessons

Monitoring AD DS
Managing the AD DS database
Recovering AD DS objects
Lab : Recovering objects in AD DS

Backing up and restoring AD DS
Recovering objects in AD DS
After completing this module, students will be able to:

Monitor AD DS.
Manage the AD DS database.
Perform AD DS backup and restore operations, and to recover deleted objects from AD DS.