20740C Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016

750€

Acest curs de cinci zile este destinat în primul rând profesioniștilor IT care au experiență în Windows Server. Acesta este conceput pentru profesioniștii care vor fi responsabili de gestionarea stocării și de calculare utilizând Windows Server 2016 și care vor să înțeleagă scenariile, cerințele și opțiunile de stocare și de calcul disponibile și aplicabile pentru Windows Server 2016.

Cursul este destinat profesioniștilor din domeniul IT care au experiențe de lucru cu Windows Server și care caută un singur curs de cinci zile care acoperă tehnologii de stocare și de calcul în Windows Server 2016. Acest curs îi va ajuta să își actualizeze cunoștințele și abilitățile legate de stocarea și calcularea pentru Windows Server 2016.

Candidații potriviți pentru acest curs ar fi:

•Administratorii Windows Server care sunt relativ noi în administrarea Windows Server și în tehnologiile aferente și care doresc să afle mai multe despre caracteristicile de stocare și de calcul din Windows Server 2016.
•Profesioniști IT cu cunoștințe generale de informatică, care doresc să obțină cunoștințe despre Windows Server, în special în ceea ce privește tehnologiile de stocare și de calcul în Windows Server 2016.
Publicul secundar pentru acest curs este format din profesionisti IT care caută să ia examenul de certificare Microsoft 70-740, Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016.

După finalizarea acestui curs, participantii vor putea:

•Pregăti și instala Nano Server, o instalare Server Core, și planifica o strategie de upgrade și migrare a serverului.
•Descrie diferitele opțiuni de stocare, inclusiv formatele de tabele de partiții, discuri de bază și dinamice, sisteme de fișiere, hard disk-uri virtuale și hardware de disc și explica modul de gestionare a discurilor și a volumelor.
•Descrie soluțiile de stocare ale întreprinderii și selecta soluția potrivită pentru o anumită situație.
•Implementa și gestiona Storage Spaces și Data Deduplication
•Instala și configura Microsoft Hyper-V.
•Implementa, configura și gestiona containerele Windows și Hyper-V.
•Descrie tehnologiile de disponibilitate înaltă și de recuperare în caz de dezastru în Windows Server 2016.
•Planifica, crea și gestiona un cluster de eroare.
•Implementa clustering failover pentru mașinile virtuale Hyper-V.
•Configura un cluster de încărcare a rețelei de încărcare (NLB) și planifica implementarea NLB.
•Crea și gestiona imagini de implementare.
•Gestiona, monitoriza și întreține instalările mașinilor virtuale.

Detalii curs

  • Durata 5 zile
  • Nivel 200
  • Limba curs Engleza/Romana
  • Limba suport Engleza
  • Cursanti/grupa 10
  • Examen 70-740
  • Certificare MCSA

Course Outline

Module 1: Installing, upgrading, and migrating servers and workloads

This module explains how to prepare and install Nano Server and Server Core. This module also explains how to upgrade and migrate server roles and workloads. Finally, this module explains how to choose an activation model based on your environment characteristics.

Lessons

Introducing Windows Server 2016
Preparing and installing Nano Server and Server Core
Preparing for upgrades and migrations
Migrating server roles and workloads
Windows Server activation models
Lab : Installing and configuring Nano Server

Implementing Nano Server
Completing post-installation tasks on the Nano Server
Performing remote management
After completing this module, students will be able to:

Choose the appropriate version of the Windows Server operating system, and describe the installation options and new features of Windows Server 2016.
Prepare and install Nano Server and Server Core.
Consider whether an upgrade or migration is the best approach, and use tools to help determine upgrade or migration suitability.
Migrate server roles and workloads within a domain and across domains or forests.
Choose an activation model based on your environment characteristics.
Module 2: Configuring local storage

This module explains how to manage disks and volumes in Windows Server 2016.

Lessons

Managing disks in Windows Server 2016
Managing volumes in Windows Server 2016
Lab : Managing disks and volumes in Windows Server 2016

Creating and Managing virtual hard disks by using Windows PowerShell
Converting virtual hard disks from .vhd to .vhdx
Resizing a volume
After completing this module, students will be able to:

Manage disks in Windows Server 2016.
Manage volumes in Windows Server 2016.
Module 3: Implementing enterprise storage solutions

This module describes the direct-attached storage (DAS), network-attached storage (NAS), and storage area networks (SANs). It also helps you understand Microsoft Internet Storage Name Service (iSNS) Server, data center bridging, and Multipath I/O (MPIO). Additionally, this module also compares Fibre Channel, Internet Small Computer System Interface (iSCSI), and Fibre Channel Over Ethernet (FCoE), and describes how to configure sharing in Windows Server 2016.

Lessons

Overview of direct-attached storage, network-attached storage, and storage area networks
Comparing Fibre Channel, iSCSI, and FCoE
Understanding iSNS, data centre bridging, and MPIO
Configuring sharing in Windows Server 2016
Lab : Planning and configuring storage technologies and components

Planning storage requirements
Configuring iSCSI storage
Configuring and managing the share infrastructure
After completing this module, students will be able to:

Describe DAS, NAS, and SANs, and the usage scenarios for each topology.
Compare Fibre Channel, FCoE, an iSCSI target and initiator.Describe iSNS, MPIO, data center bridging, and Windows Storage Server 2016 (two versions—Workgroup and Standard).
Configure server message block (SMB) and network file system (NFS) shares by using Server Manager and Windows PowerShell.
Module 4: Implementing Storage Spaces and Data Deduplication

This module explains how to implement and manage Storage Spaces. This module also explains how to implement Data Deduplication.

Lessons

Implementing Storage Spaces
Managing Storage Spaces
Implementing Data Deduplication
Lab : Implementing Storage Spaces

Creating a storage space
Enabling and configuring storage tiering
Lab : Implementing Data Deduplication

Installing Data Deduplication
Configuring Data Deduplication
After completing this module, students will be able to:

Implement Storage Spaces as an enterprise storage solution.
Manage Storage Spaces by using Server Manager and Windows PowerShell.
Implement Data Deduplication.
Module 5: Installing and configuring Hyper-V and virtual machines

This module provides an overview of Hyper-V. This module also explains how to configure, manage, and install Hyper-V.

Lessons

Overview of Hyper-V
Installing Hyper-V
Configuring storage on Hyper-V host servers
Configuring networking on Hyper-V host servers
Configuring Hyper-V virtual machines
Managing Hyper-V virtual machines
Lab : Installing and configuring Hyper-V

Installing the Hyper-V server role
Configuring Hyper-V settings
Creating and configuring a virtual machine
Managing a virtual machine by using PowerShell Direct
After completing this module, students will be able to:

Describe Hyper-V and virtualization.
Prepare to install the Hyper-V role.
Configure storage on Hyper-V host servers.
Configure networking on Hyper-V host servers.
Configure Hyper-V virtual machines.
Move virtual machines from one host to another host, using PowerShell Direct to manage a virtual machine, and manage miscellaneous virtual machine settings.
Module 6: Deploying and managing Windows Server and Hyper-V containers

This module provides and overview of containers in Windows Server 2016. It also explains how to deploy, install, configure, and manage containers in Windows Server 2016.

Lessons

Overview of containers in Windows Server 2016
Deploying Windows Server and Hyper-V containers
Installing, configuring, and managing containers
Lab : Installing and configuring containers

Installing and configuring Windows Server containers by using Windows PowerShell
Installing and configuring Windows Server containers by using Docker
After completing this module, students will be able to:

Explain the purpose of Windows Server and Hyper-V containers.
Deploy and manage Windows Server and Hyper-V containers.
Install, configure, and manage containers.
Module 7: Overview of high availability and disaster recovery

This module provides an overview of high availability, business continuity, and disaster recovery. It further explains how to plan high availability and disaster recovery solutions. Additionally, in this module you will know how to back up and restore the Windows Server 2016 operating system and data by using Windows Server Backup. Finally, you will learn about Windows Server 2016 high availability with failover clustering.

Lessons

Defining levels of availability
Planning high availability and disaster recovery solutions with Hyper-V virtual machines
Backing up and restoring the Windows Server 2016 operating system and data by using Windows Server B
High availability with failover clustering in Windows Server 2016
Lab : Planning and implementing a high availability and disaster recovery solution

Determining the appropriate high availability and disaster recovery solution
Implementing storage migration
Implementing Hyper-V Replica
After completing this module, students will be able to:

Describe high availability, business continuity, and disaster recovery.
Plan for high availability and disaster recovery solutions with Hyper-V virtual machines.
Back up and restore Hyper-V hosts, virtual machines, Active Directory Domain Services (AD DS), and file and web servers by using Windows Server Backup.
Describe Windows Server 2016 high availability with failover clustering.
Module 8: Implementing and managing failover clustering

This module explains how to plan, create, configure, maintain, and troubleshoot a failover cluster. This module also explains how to implement site high availability with stretch clustering.

Lessons

Planning a failover cluster
Creating and configuring a new failover cluster
Maintaining a failover cluster
Troubleshooting a failover cluster
Implementing site high availability with stretch clustering
Lab : Implementing a failover cluster

Creating a failover cluster
Verifying quorum settings and adding a node
Lab : Managing a failover cluster

Evicting a node and verifying quorum settings
Changing the quorum from Disk Witness to File Share Witness, and defining node voting
Adding and removing disks from the cluster
After completing this module, students will be able to:

Describe the requirements and infrastructure considerations for a failover cluster.
Create and configure a new failover cluster.
Monitor and maintain failover clusters.
Troubleshoot failover clusters by using various tools such as Performance Monitor, Event Viewer, and Windows PowerShell.
Configure and implement a stretch cluster.
Module 9: Implementing failover clustering for Hyper-V virtual machines

This module describes integrating Hyper-V virtual machines in a clustered environment. It also explains how to implement and maintain Hyper-V virtual machines on failover clusters. Additionally, this module also explains how to configure network health protection.

Lessons

Overview of integrating Hyper-V in Windows Server 2016 with failover clustering
Implementing and maintaining Hyper-V virtual machines on failover clusters
Key features for virtual machines in a clustered environment
Lab : Implementing failover clustering with Hyper-V

Configuring a failover cluster for Hyper-V
Configuring a highly available virtual machine
After completing this module, students will be able to:

Explain the integration of Hyper-V in Windows Server 2016 with failover clustering.
Implement and maintain Hyper-V virtual machines on failover clusters.
Describe and configure network health protection.
Module 10: Implementing Network Load Balancing

This module provides an overview of NLB clusters. It also explains how to plan and configure an NLB cluster implementation.

Lessons

Overview of NLB clusters
Configuring an NLB cluster
Planning an NLB implementation
Lab : Implementing an NLB cluster

Implementing an NLB cluster
Configuring and managing the NLB cluster
Validating high availability for the NLB cluster
After completing this module, students will be able to:

Describe NLB and how it works.
Configure an NLB cluster.
Describe the considerations for implementing NLB.
Module 11: Creating and managing deployment images

This module provides an introduction to deployment images. It also explains how to create and manage deployment images by using the Microsoft Deployment Toolkit (MDT). Additionally, it explains how to evaluate an organization’s requirements for server virtualization.

Lessons

Introduction to deployment images
Creating and managing deployment images by using MDT
Virtual machine environments for different workloads
Lab : Using MDT to deploy Windows Server 2016

Installing and configuring MDT
Creating and deploying an image
After completing this module, students will be able to:

Explain the purpose of deployment images and the tools that you use to deploy and maintain them.
Implement and manage deployment images by using MDT.
Evaluate their organization’s requirements for server virtualization.
Module 12: Managing, monitoring, and maintaining virtual machine installations

This module provides an overview on WSUS and explains the deployment options. It explains how to update management process with WSUS and also how to use Performance Monitor. Additionally, this module also provides an overview of PowerShell Desired State Configuration (DSC) and Windows Server 2016 monitoring tools. Finally, this module describes how to use Performance Monitor and monitor Event Logs.

Lessons

WSUS overview and deployment options
Update management process with WSUS
Overview of PowerShell DSC
Overview of Windows Server 2016 monitoring tools
Using Performance Monitor
Monitoring Event Logs
Lab : Implementing WSUS and deploying updates

Implementing WSUS
Configuring update settings
Approving and deploying an update by using WSUS
Lab : Monitoring and troubleshooting Windows Server 2016

Establishing a performance baseline
Identifying the source of a performance problem
Viewing and configuring centralized event logs
After completing this module, students will be able to:

Describe the purpose of Windows Server Update Services (WSUS) and the requirements to implement WSUS.
Manage the update process with WSUS.
Describe the purpose and benefits of PowerShell DSC.
Describe the monitoring tools available in Windows Server 2016.
Describe how to use Performance Monitor.
Describe how to manage event logs.