20532B Developing Microsoft Azure Solutions

600€

Acest curs este destinat persoanelor care au experiență construind aplicații pe scară verticală. Participantii ar trebui, de asemenea, să aibă experiență cu platforma Microsoft Azure și o înțelegere de bază a serviciilor oferite de Azure.
Cursul oferă participantilor posibilitatea de a lua o aplicație web existentă și de a-și extinde funcționalitatea acesteia la Azure. Cursul nu necesită nicio experiență existentă cu platforma ASP.NET. Acest curs se concentrează asupra considerentelor arhitecturale și a deciziilor necesare atunci când se construiește o soluție extrem de disponibilă în cloud. Acest curs pregătește, de asemenea, participantii pentru examenul de certificare 70-532: Developing Microsoft Azure Solutions.

Candidații vizați de această formare au experiență de bază în implementarea și monitorizarea soluțiilor Microsoft Azure. De asemenea candidații sunt competenți cu instrumentele de dezvoltare, tehnicile și abordările utilizate pentru a construi soluții de aplicații.

După finalizarea acestui curs, participantii vor putea:

•analiza serviciile disponibile în platforma Azure și portalurile de administrare utilizate pentru a gestiona instanțele de servicii.
•crea o mașină virtuală utilizând portalul Azure Management și crea o imagine VM.
•crea un site web Azure și publica o aplicație web ASP.NET existentă pe site.
•crea un server Azure SQL și o bază de date.
•descrie și identifică practicile și modelele comune pentru construirea de aplicații web reziliente și scalabile care vor fi găzduite în Azure.
•crea un proiect Azure Cloud Service în Visual Studio 2013 și depana la nivel local.
•crea un proces de fundal utilizând rolul Azure Worker.
•crea o tabelă Azure Table Storage și gestiona datele din tabel utilizând API-ul .NET pentru depozitarea Azure.
•crea partajarea fișierelor Azure SMB și stoca documentele.
•crea o instanță Azure Storage Queue pentru a stoca solicitările.
•crea o instanță de coadă Azure Service Bus pentru a stoca cererile.
•crea un spațiu de nume al unei rețele Azure Service și folosi spațiul de nume pentru a conecta o aplicație web cloud la serviciul WCF local.
•crea o mașină virtuală utilizând șablonul SQL existent și conecta această mașină virtuală la aplicația existentă.
•crea un mediu de testare utilizând PowerShell și CmdLets pentru gestionarea serviciilor Azure.
•integra identitatea ASP.NET pentru portalul de administrare cu Azure Active Directory.
•implementa proiectele de aplicații web către Azure.

Detalii curs

 • Durata 4 zile
 • Nivel 300
 • Limba curs Engleza/Romana
 • Limba suport Engleza
 • Cursanti/grupa 10
 • Examen 70-532
 • Certificare MCP, Microsoft Azure Developer Specialist
Course Outline

Module 1: OVERVIEW OF THE MICROSOFT AZURE PLATFORM

This module reviews the services available in the Azure platform and the Management Portals used to manage the service instances.

Lessons

 • Azure Services
 • Management Portals

Lab : Using the Azure Preview Portal

After completing this module, students will be able to create a Web Site using both the Azure Management and Preview Portals.

Module 2: Establishing a Development Environment using Azure Virtual MachinesThis module describes the Virtual Machine hosting options available in Azure.  Students will be able to deploy custom workloads to an Azure Virtual Machine, manage the VM and images and also monitor VMs.Lessons

 • Constructing Azure Virtual Machines
 • Azure Virtual Machine Workloads
 • Migrating Azure Virtual Machine Instances
 • Using Remote Desktop Protocol (RDP) to Connect to a Virtual Machine

Lab : Creating an Azure Virtual Machine for Development & Testing

After completing this module, students will be able to create a Virtual Machine using the Azure Management Portal and create an image of the VM.

Module 3: Hosting Web Applications on the Azure Platform

In this module, students will be able to create and host a simple website using Azure Web Sites.  Students will learn how to monitor and manage the website using the Management Portal.

Lessons

 • Azure Web Sites
 • Hosting Web Applications in Azure
 • Configuring an Azure Web Site
 • Publishing an Azure Web Site
 • Monitoring and Analyzing Running Azure Web Sites
 • Lab Overview

Lab : Creating an ASP.NET Web Site Using Azure Websites

After completing this module, students will be able to create an Azure Web Site and publish an existing ASP.NET web application to the site.

Module 4: Storing SQL Data in Azure

In this module, students will learn how to use Azure SQL Databases to store and retrieve data.

Lessons

 • Azure SQL Database Overview
 • Managing SQL Databases in Azure
 • Using Azure SQL Databases with SQL Server Data Tools
 • Migrating Data to Azure SQL Databases
 • Replication and Recovery of Azure SQL Database Instances

Lab : Storing Event Data in Azure SQL

After completing this module, students will be able to create an Azure SQL server and database.  They will also be able to use Entity Framework Code First to migrate tables to Azure.

Module 5: Designing Cloud Applications For Resiliency

In this module, students will understand and identify the common practices and patterns for building resilient and scalable web applications that will be hosted in Azure.

Lessons

 • Design Considerations for Scale with Cloud Applications
 • Application Design Practices for Highly Available Applications
 • Building High Performance Applications using ASP.NET
 • Common Cloud Application Patterns
 • Application Analytics
 • Caching Application Data

Lab : No lab

After completing this module, students will be able to describe and identify the common practices and patterns for building resilient and scalable web applications that will be hosted in Azure.

Module 6: Managing Cloud Services in Azure

In this module, students will learn how to use Cloud Service Worker Roles and Web Sites Web Jobs to process data in the background. Students will also be able to use Cloud Service Cache Roles to store data in the cache.

Lessons

 • Overview of Cloud Services
 • Cloud Service Web Roles
 • Customizing Cloud Service Configurations
 • Updating and Managing Cloud Service Deployments
 • Cloud Service Worker Role
 • Cloud Service Worker Role Processing
 • Analyzing Application Cloud Service Role Instances

Lab : Creating Azure Web Roles Using Visual Studio 2013Lab : Creating a Background Process Using Azure Worker Roles

After completing this module, students will be able to create a background process using a Azure Worker Role.

Module 7: Storing NoSQL Data in Azure

In this module, students will learn how to store data in Azure Table Storage.

Lessons

 • Azure Storage Overview
 • Azure Storage Tables Overview
 • Table Entity Transactions
 • Azure DocumentDB

Lab : Storing Attendee Registration Data in Azure Table Storage

After completing this module, students will be able to create an Azure Table Storage table and manage the table data using the .NET API for Azure Storage.

Module 8: Storing and Consuming Files from Azure Storage

In this module, students will be able to store and access multimedia files in Azure using Blob Storage.

Lessons

 • Azure Stoage Blobs
 • Controlling Access to Storage Blobs & Containers
 • Monitoring Storage Blobs
 • Configuring Azure Storage Accounts
 • Azure Files
 • Uploading and Migrating Storage Data

Lab : Storing Generated Documents in Azure Blob StorageLab : Creating File Shares using Azure Files

After completing this module, students will be able to create Azure Files SMB file share and store documents related to the event website.

Module 9: Designing a Communication Strategy using Queues and Service Bus

In this module, students will use Azure Queue Storage to queue data for asynchronous processing. Students will also be able to identify the Service Bus offerings and identify which ones to use in appropriate scenarios. Students will be able to use the Azure Service Bus Relay to connect on-premise services with client applications.

Lessons

 • Queue Mechanisms in Azure
 • Azure Storage Queues
 • Handling Storage Queue Messages
 • Azure Service Bus
 • Azure Service Bus Queues
 • Azure Service Bus Relay
 • Azure Service Bus Notification Hubs

Lab : Using Storage Queues to Manage Requests Between Web Applications in AzureLab : Using Service Bus to Manage Communication Between Web Applications in Azure

After completing this module, students will be able to create an Azure Storage Queue instance to store requests. They will also create an Azure Service Bus queue instance to store requests. Students will then create an Azure Service Bus namespace and use the namespace to connect a cloud web application to the local WCF service.

Module 10: Managing Infrastructure in Azure

In this module students will explore the Infrastructure components in Azure.  Students will be able to describe Virtual Networks and understand the relationship between the VNETs and the different services offered in Azure.  Students will also be able to add Cloud Services and Virtual Machines to VNETs.  Finally students will scale multiple instances of services in a VNET.

Lessons

 • Azure Virtual Networks
 • Highly Available Azure Virtual Machines
 • Customize Azure Virtual Machine Networking

Lab : Managing Multiple Virtual Machines in a Virtual Network

After completing this module, students will be able to create a Virtual Machine using the existing SQL template and connect this Virtual Machine to the existing application.

Module 11: Automating Integration with Azure Resources

In this module, students will explore the options for Automating their interactions with Azure Resources using PowerShell, Client Libraries or the REST API.  Students will also explore the two sets of modules available for PowerShell automation.

Lessons

 • Azure SDK Client Libraries
 • Virtual Machine Configuration Management
 • Scripting Azure Service Management using PowerShell
 • Azure REST Interface
 • Azure Resource Manager

Lab : Automating the Creation of a Test Environment using PowerShell

After completing this module, students will be able to create a test environment using PowerShell and the Azure Service Management CmdLets.

Module 12: Securing Azure Web Applications

In this module, students will be able to use Azure Active Directory to implement security in a Cloud web application.

Lessons

 • Azure Active Directory
 • Introduction to Identity Providers
 • Azure AD Directories
 • Azure AD Multi-Factor Authentication
 • Azure Role-Based Access Control

Lab : Integrating Azure Active Directory with the Events Administration Portal

After completing this module, student will be able to integrate ASP.NET Identity for the administration portal with Azure Active Directory.

Module 13: Maintaining and Monitoring Web Solutions in Azure

In this module, students will learn how to deploy web applications to Azure by using WebDeploy and Service Packages.

Lessons

 • Deployment Strategies for Web Applications
 • Deploying Azure Services
 • Continuous Integration
 • Monitoring Cloud Applications

Lab : Deploying the Events Web Application to Azure

After completing this module, students will be able to deploy the web application projects to Azure.