20466D Implementing Data Models and Reports with SQL Server 2014

750€

Microsoft SQL Server

Obiectivul acestui curs de cinci zile este acela de a crea soluții BI pentru întreprinderi gestionate. Descrie modul de implementare a modelelor de date multidimensionale și tabulare, livrează rapoarte cu Microsoft SQL Server Reporting Services, creează tablouri de bord cu Microsoft PerformancePoint Services și descoperă informații despre afaceri prin utilizarea minelor de date.

Acest curs este destinat clienților care sunt interesați să învețe SQL Server 2012 sau SQL Server 2014. Acesta acoperă noile caracteristici din SQL Server 2014, dar și capabilitățile importante pe platforma de date SQL Server.

Cursul este destinat specialiștilor de baze de date care trebuie să-și îndeplinească rolul de Business Intelligence Developer pentru a crea soluții de analiză și raportare. Responsabilitățile principale includ:

•Implementarea modelelor de date analitice, cum ar fi cuburile OLAP.

•Implementarea rapoartelor și gestionarea livrării rapoartelor.

•Crearea tablourilor de bord pentru performanța afacerii.

•Sprijinirea minelor de date și a analizei predictive.

După finalizarea acestui curs Microsoft SQL Server, participantii vor putea:

•Descrie componentele, arhitectura și natura unei soluții BI.

•Crea o bază de date multidimensională cu serviciile de analiză.

•Implementa dimensiunile într-un cub.

•Pune în aplicare  măsurile și măsurarea grupurilor într-un cub.

•Utiliza sintaxa MDX.

•Personaliza un cub.

•Implementa un model de date tabulare în serviciile de analiză SQL Server.

•Utiliza DAX pentru a îmbunătăți modelul tabelar.

•Crea rapoarte cu serviciile de raportare.

•Îmbunătăți rapoartele cu diagrame și parametri.

•Gestiona execuția și livrarea rapoartelor.

•Implementa un tablou de bord în SharePoint Server cu PerformancePoint Services.

•Folosi Data Mining pentru analiza predictivă.

Detalii curs

 • Durata 5 zile
 • Nivel 300
 • Limba curs Engleza/Romana
 • Limba suport Engleza
 • Cursanti/grupa 10
 • Examen 70-466
 • Certificare MCP, MCSE
Course Outline

Module 1: Introduction to Business Intelligence and Data Modeling

As a SQL Server database professional, you may be required to participate in, or perhaps even lead, a project with the aim of implementing an effective enterprise BI solution. Therefore, it is important that you have a good understanding of the various elements that comprise a BI solution, the business and IT personnel typically involved in a BI project, and the Microsoft products that you can use to implement the solution.

Lessons

 • Introduction to Business Intelligence
 • The Microsoft Enterprise BI Platform

Lab : Exploring a BI Solution

After completing this module, you will be able to:

 • Describe the elements of a typical BI solution.
 • Select appropriate Microsoft technologies for a BI solution.
 • Describe key considerations for planning a BI project.

Module 2: Creating Multidimensional Databases

This module provides an introduction to multidimensional databases and introduces the core components of an Online Analytical Processing (OLAP) cube.

Lessons

 • Introduction to Multidimensional Analysis
 • Creating Data Sources and Data Source Views
 • Creating a Cube
 • Overview of Cube Security

Lab : Creating a Multidimensional Database

After completing this module, you will be able to:

 • Describe the considerations for a multidimensional database.
 • Create data sources and data source views.
 • Create a cube.
 • Implement security in a multidimensional database.

Module 3: Working with Cubes and Dimensions

This module describes how to create and configure dimensions and dimension hierarchies in an Analysis Services multidimensional data model.

Lessons

 • Configuring Dimensions
 • Defining Attribute Hierarchies
 • Sorting and Grouping Hierarchies

Lab : Working with Cubes and Dimensions

After completing this module, you will be able to:

 • Configure dimensions.
 • Define attribute hierarchies.
 • Sort and group attributes.

Module 4: Working with Measures and Measure Groups

This module describes measures and measure groups. It also explains how you can use them to define fact tables and associate dimensions with measures.

Lessons

 • Working with Measures
 • Working with Measure Groups

Lab : Configuring Measures and Measure Groups

After completing this module, you will be able to:

 • Configure measures.
 • Configure measure groups.

Module 5: Introduction to MDX

This module describes the fundamentals of MDX and explains how to build calculations, such as calculated members and named sets.

Lessons

 • MDX Fundamentals
 • Adding Calculations to a Cube
 • Using MDX to Query a Cube

Lab : Using MDX

After completing this module, you will be able to:

 • Describe MDX.
 • Add calculations to a cube.
 • Describe how to use MDX in client applications.

Module 6: Customizing Cube Functionality

This module describes how to enhance a cube with Key Performance Indicators (KPIs), actions, perspectives, and translations.

Lessons

 • Implementing Key Performance Indicators
 • Implementing Actions
 • Implementing Perspectives
 • Implementing Translations

Lab : Customizing a Cube

After completing this module, you will be able to:

 • Implement Key Performance Indicators.
 • Implement Actions.
 • Implement Perspectives.
 • Implement Translations.

Module 7: Implementing an Analysis Services Tabular Data Model

This module describes Analysis Services tabular data models and explains how to develop a tabular data model using the SQL Server Data Tools for Business Intelligence (BI) add-in for Visual Studio.

Lessons

 • Introduction to Tabular Data Models
 • Creating a Tabular Data Model
 • Using an Analysis Services Tabular Data Model in an Enterprise BI Solution

Lab : Implementing an Analysis Services Tabular Data Model

After completing this module, you will be able to:

 • Describe Analysis Services tabular data model projects.
 • Implement an Analysis Services tabular data model.
 • Use an Analysis Services tabular data model.

Module 8: Introduction to Data Analysis Expression (DAX)

This module explains the fundamentals of the DAX language. It also explains how you can use DAX to create calculated columns and measures, and how you can use them in your tabular data models.

Lessons

 • DAX Fundamentals
 • Using DAX to Create calculated Columns and Measures in a Tabular Data Model

Lab : Creating Calculated Columns and Measures by using DAX

After completing this module, you will be able to:

 • Describe the fundamentals of DAX.
 • Use DAX to create calculated columns and measures.

Module 9: Implementing Reports with SQL Server Reporting Services

This module introduces Microsoft SQL Server Reporting Services and discusses the tools and techniques that a professional BI developer can use to create and publish reports.

Lessons

 • Introduction to Reporting Services
 • Creating a Report with Report Designer
 • Grouping and Aggregating Data in a Report
 • Showing Data Graphically
 • Filtering Reports Using Parameters

Lab : Creating a Report with Report Designer

After completing this module, you will be able to:

 • Describe the key features of Reporting Services.
 • Use Report Designer to create a report.
 • Group and aggregate data in a report.
 • Publish and view a report.

Module 10: Automating Report Execution and Delivery

This module describes how to apply security and report execution settings, and how to create subscriptions to deliver reports.

Lessons

 • Managing Report Security
 • Managing Report Execution
 • Delivering Reports with Subscriptions and Data Alerts
 • Troubleshooting Reporting Services

Lab : Implementing Report Subscriptions

After completing this module, you will be able to:

 • Configure security settings for a report server.
 • Configure report execution settings to optimize performance.
 • Use subscriptions and alerts to automate report and data delivery.
 • Troubleshoot reporting issues.

Module 11: Delivering BI with SharePoint PerformancePoint Services

This module introduces Microsoft SharePoint Server as a platform for BI, and then focuses on building BI dashboards and scorecards with PerformancePoint Services.

Lessons

 • Introduction to SharePoint Server as a BI Platform
 • Planning Security for a SharePoint Server BI Solution
 • Planning for PerformancePoint Services

Lab : Implementing PerformancePoint Services

After completing this module, you will be able to:

 • Describe SharePoint Server as a BI platform.
 • Use PerformancePoint Services to deliver BI functionality.
 • Configure PerformancePoint Data Sources.
 • Create Reports, Scorecards, and Dashboards.

Module 12: Performing Predictive Analysis with Data Mining

This module introduces data mining, describes how to create a data mining solution, how to validate data mining models, how to use the Data Mining Add-ins for Microsoft Excel, and how to incorporate data mining results into Reporting Services reports.

Lessons

 • Overview of Data Mining
 • Using the Data Mining Add-in for Excel
 • Creating a Custom Data Mining Solution
 • Validating a Data Mining Model
 • Connecting to and Consuming Data Mining Data

Lab : Using Data Mining to Support a Marketing Campaign

After completing this module, you will be able to:

 • Describe the key data mining concepts and use the Data Mining Add-ins for Excel.
 • Create a data mining solution.
 • Validate data mining models.
 • Use data mining data in a report.