20464D Developing Microsoft SQL Server 2014 Databases

750€

Microsoft SQL Server

Acest curs de 5 zile introduce in SQL Server 2014 și descrie planurile logice de proiectare, indexare și planuri de interogare. Se concentrează, de asemenea, asupra creării obiectelor bazei de date, inclusiv a vizualizărilor, a procedurilor stocate, împreună cu parametrii și funcțiile. Alte aspecte comune ale codării procedurii, cum ar fi indexurile, concurenta, manipularea erorilor și declanșatoarele, sunt, de asemenea, acoperite în acest curs. De asemenea, acest curs vă ajută să vă pregătiți pentru examenul 70-464.

Cursul este destinat clienților care sunt interesați să învețe SQL Server 2012 sau SQL Server 2014. Acesta acoperă noile caracteristici din SQL Server 2014, dar și capabilitățile importante pe platforma de date SQL Server.

Publicul tinta pentru acest curs este format din Profesioniștii IT care doresc să devină calificați pentru caracteristicile produsului și tehnologiile SQL Server 2014 pentru implementarea unei baze de date.

La curs pot participa si persoane care sunt dezvoltatori de la alte platforme de produse sau versiuni anterioare ale SQL Server care doresc să devină calificați în implementarea unei baze de date SQL Server 2014.

După finalizarea acestui curs Microsoft SQL Server, participantii vor putea:

•Introduce întreaga platformă SQL Server și instrumentele sale majore. Acesta va acoperi edițiile, versiunile, elementele de bază ale ascultătorilor de rețea și conceptele de servicii și de conturi servicii.

•Determina tipurile de date corespunzătoare care vor fi utilizate in proiectarea tabelelor, la conversia datelor între tipurile de date și la crearea tipurilor de date alias.

•Fii conștienți de practici bune de proiectare în ceea ce privește tabelele SQL Server și vor putea crea tabele utilizând T-SQL.

•Implementa constrangeri precum PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, DEFAULT, CHECK și UNIQUE, și investiga constrângerile în cascadă FOREIGN KEY.

•Determina strategiile adecvate pentru coloane și compoziții indexate.

•Crea tabele ca grămezi și tabele cu indexuri grupate. Vor putea lua în considerare, de asemenea, proiectarea unei mese și sugera o structură adecvată.

•Citi și interpreta detaliile elementelor comune din planurile de execuție.

•Proiecta indicatori eficienți care nu sunt grupați.

•Proiecta și implementa vizualizări.

•Proiecta și implementa procedurile stocate.

•Lucra cu tipuri de tabele, parametri de valoare de masă și utiliza instrucțiunea MERGE pentru a crea proceduri stocate care actualizează depozitele de date.

•Proiecta și implementa funcții, atât scalare, cât și valoroase. (Descrie de asemenea unde pot duce la probleme de performanță).

•Efectua investigații de bază ale unei situații de blocaj și aflați cum nivelurile de izolare a tranzacțiilor afectează concurența aplicației.

•Utiliza atât codul tradițional de manipulare a erorilor T-SQL, cât și manevrarea structurată a excepțiilor.

•Proiecta și implementa declanșatoarele DML

•Învăța utilizările adecvate pentru integrarea SQL CLR și implementa un ansamblu .NET existent în SQL Server.

•Stoca date și scheme XML în SQL Server.

•Efectua interogări de bază privind datele XML în SQL Server.

Detalii curs

 • Durata 5 zile
 • Nivel 300
 • Limba curs Engleza/Romana
 • Limba suport Engleza
 • Cursanti/grupa 10
 • Examen 70-464
 • Certificare MCP, MCSD
Course Outline

Module 1: Introduction to Database Development

This module introduces database development and the key tasks that a database developer would typically perform.

Lessons

 • Introduction to the SQL Server Platform
 • SQL Server Database Development Tasks

Lab : Introduction to Database Development

After completing this module, you will be able to:

 • Describe the architecture and editions of SQL Server 2012.
 • Work with SQL Server tools.
 • Configure SQL Server Services.

Module 2: Designing and Implementing Tables

This module explains how to design, create, and alter tables. Also it focusses on working with schemas.

Lessons

 • Designing Tables
 • Data Types
 • Working with Schemas
 • Creating and Altering Tables
 • Partitioning Data
 • Compressing Data

Lab : Designing and Implementing Tables

After completing this module, you will be able to:

 • Design Tables.
 • Work with Schemas.
 • Create and Alter Tables.

Module 3: Ensuring Data Integrity through Constraints

This module explains how to enforce data integrity, and implement domain integrity to maintain high quality data. Also it focusses on implementing Entity and Referential Integrity.

Lessons

 • Enforcing Data Integrity
 • Implementing Domain Integrity
 • Implementing Entity and Referential Integrity

Lab : Ensuring Data Integrity through Constraints

After completing this module, you will be able to:

 • Explain the available options for enforcing data integrity and the levels at which they should be applied.
 • Implement domain integrity.
 • Implement entity and referential integrity.

Module 4: Introduction to Indexing

This module describes the concept of an index and discusses selectivity, density and statistics. It covers appropriate data type choices and choices around composite index structures.

Lessons

 • Core Indexing Concepts
 • Data Types and Indexes
 • Single Column and Composite Indexes

Lab : Implementing Indexes

After completing this module, you will be able to:

 • Describe core indexing concepts.
 • Choose appropriate data types for indexes.
 • Design and implement clustered and nonclustered indexes.

Module 5: Designing Optimized Index Strategies

This module explains covering indexes and the INCLUDE clause as well as the use of padding, hints and statistics. The module also covers the use of the Database Engine Tuning Advisor and index-related dynamic management views to assess indexing strategies.

Lessons

 • Covering Indexes
 • Managing Indexes
 • Working with Execution Plans
 • Using the DTE

Lab : Designing Optimized Index Strategies

After completing this module, you will be able to:

 • Describe the elements of an execution plan.
 • Design effective indexing strategies.
 • Monitor your system to assess the performance of your indexing strategy.

Module 6: Columnstore Indexes

This module explains columnstore indexes and how to use them to maximize the performance and scalability of database applications.

Lessons

 • Introduction to Columnstore indexes
 • Creating Columnstore Indexes
 • Working with Columnstore Indexes

Lab : Using Columnstore Indexes

After completing this module, you will be able to:

 • Create columnstore indexes.
 • Describe the considerations for updating tables with non-clustered columnstore indexes.

Module 7: Designing and Implementing Views

This module introduces Views, and explains how to create and manage Views. Also it focuses on the performance consideration for Views.

Lessons

 • Introduction to Views
 • Creating and Managing Views
 • Performance Considerations for Views

Lab : Designing and Implementing Views

After completing this module, you will be able to:

 • Explain the role of views in database development.
 • Implement views.
 • Describe the performance related impacts of views.

Module 8: Designing and Implementing Stored Procedures

This module describes the potential advantages of the use of stored procedures along with guidelines on creating them.

Lessons

 • Introduction to Stored Procedures
 • Working With Stored Procedures
 • Implementing Parameterized Stored Procedures
 • Controlling Execution Context

Lab : Designing and Implementing Stored Procedures

After completing this module, you will be able to:

 • Describe the role of stored procedures and the potential benefits of using them.
 • Work with stored procedures.
 • Implement parameterized stored procedures.
 • Control the execution context of a stored procedure.

Module 9: Designing and Implementing User-Defined Functions

This module explains how to design and implement user-defined functions that enforce business rules or data consistency, and modify and maintain existing functions written by other developers.

Lessons

 • Overview of Functions
 • Designing and Implementing Scalar Functions
 • Designing and Implementing Table-Valued Functions
 • Implementation Considerations for Functions
 • Alternatives to Functions

Lab : Designing and Implementing User-Defined Functions

After completing this module, you will be able to:

 • Design and implement scalar functions.
 • Design and implement table-valued functions.
 • Describe implementation considerations for functions.
 • Describe alternatives to functions.

Module 10: Responding to Data Manipulation via Triggers

This module, explains what DML triggers are and how they enforce data integrity. Also it focusses on the different types of triggers available, and how to define triggers in a database.

Lessons

 • Designing DML Triggers
 • Implementing DML Triggers
 • Advanced Trigger Concepts

Lab : Responding to Data Manipulation via Triggers

After completing this module, you will be able to:

 • Design DML triggers.
 • Implement DML triggers.
 • Explain advanced DML trigger concepts.

Module 11: Using In-Memory Tables

This module covers the creation of in-memory tables and native stored procedures and discusses the advantages and disadvantages of using in-memory tables.

Lessons

 • In-Memory Tables
 • Native Stored Procedures

Lab : In-Memory OLTP

After completing this module, you will be able to:

 • Design and implement memory-optimized tables.
 • Create native stored procedures.

Module 12: Implementing Managed Code in SQL Server 2014

This module explains how to use CLR integrated code to create user-defined database objects that are managed by the .NET Framework.

Lessons

 • Introduction to SQL CLR Integration
 • Importing and Configuring Assemblies
 • Implementing SQL CLR Integration

Lab : Implementing Managed Code in SQL Server 2014

After completing this module, you will be able to:

 • Explain the importance of SQL Server CLR Integration.
 • Import and configure assemblies.
 • Implement objects that have been created within .NET assemblies.

Module 13: Storing and Querying XML Data in SQL Server

This module introduces XML and shows how XML data can be stored within SQL Server and then queried, including queries written in a language called XQuery.

Lessons

 • Introduction to XML and XML Schemas
 • Storing XML Data and Schemas in SQL Server
 • Implementing the XML Data Type
 • Using the T-SQL FOR XML Statement
 • Getting Started with XQuery

Lab : Storing and Querying XML Data in SQL Server 2014

After completing this module, you will be able to:

 • Describe XML and XML schemas.
 • Store XML data and associated XML schemas in SQL Server.
 • Implement the XML data type within SQL Server.
 • Use the T-SQL FOR XML Statement.
 • Work with basic XQuery queries.
 • Shred XML to a relational form.

Module 14: Working with SQL Server 2014 Spatial Data

This module introduces Spatial Data, and explains how to work with SQL Server Spatial Data Types.

Lessons

 • Introduction to Spatial Data
 • Working with SQL Server Spatial Data Types
 • Using Spatial Data in Applications

Lab : Working with SQL Server Spatial Data

After completing this module, you will be able to:

 • Describe the importance of spatial data and the industry standards related to it.
 • Explain how to store spatial data in SQL Server.
 • Perform calculations on and query SQL Server spatial data.

Module 15: Incorporating Data Files into DatabasesLessons

 • Querying Data with Stored Procedures
 • Implementing FILESTREAM and File Tables
 • Searching Data Files

Lab : Implementing a Solution for Storing Data Files