AutoCAD

450€

Capitolul 1: Tur in AutoCAD

Navigarea spatiului de lucru

Lucrul cu fisiere

Afisarea obiectelor

Capitolul 2: Crearea desenelor elementare

Introducerea datelor

Crearea obiectelor elementare

Utilizarea snap-urilor

Utilizarea comenzilor Polar Tracking si Polar Snap

Utilizarea comenzii Object Snap Tracking

Lucrul cu unitati

Capitolul 3: Manipularea Obiectelor

Selectarea obiectelor in desen

Modificarea pozitiei unui obiect

Crearea obiectelor noi pe baza obiectelor existente

Modificarea unghiului unui obiect

Crearea unei imagini oglindite a unui obiect existent

Crearea tiparelor de obiecte

Capitolul 4: Organizarea desenului si comenzi de verificare

Utilizarea Layerelor

Schimbarea proprietatii obiectelor

Proprietati rapide

Preluarea proprietatilor obiectului

Utilizarea comenzii Properties

Utilizarea tipurilor de linii

Utilizarea comenzilor de verificare

Capitolul 5: Modificarea Obiectelor

Taierea si extinderea obiectelor

Crearea geometriilor paralele si decalate

Sectionarea unui obiect in doua obiecte

Modificarea formei unui obiect

Capitolul 6: Lucrul cu Layout

Utilizarea Layout-urilor

Utilizarea Viewport-urilor

Capitolul7: Adnotarea desenelor

Crearea textelor multiliniare

Crearea textelor pe o singura linie

Editarea textelor

Utilizarea stilurilor de text

Capitolul 8: Cotarea

Crearea cotelor

Utilizarea stilurilor de cotare

Utilizarea liniilor de indicatie multiple

Editarea cotelor

Capitolul 9: Obiecte hasurate

Hasurarea obiectelor

Editarea hasurilor

Capitolul 10: Lucrul cu obiecte reutilizabile

Utilizarea blocurilor

Lucrul cu DesignCenter

Utilizarea barei de unelte

Capitolul 11: Crearea obiectelor aditionale

Lucrul cu polilinii

Lucrul cu spline

Crearea elipselor

Utilizarea tabelelor

Capitolul 12: Imprimarea desenelor

Utilizarea setarilor de pagina

Imprimarea desenelor

Capitolul 13: Crearea sabloanelor de desen

Crearea sabloanelor de desen

Detalii curs

  • Durata 3 zile
  • Nivel
  • Limba curs Engleza/Romana
  • Limba suport Engleza
  • Cursanti/grupa 10
  • Examen
  • Certificare